• Menu
  • Menu
Fontana di Trevi

Řím, část první – v běhu časů

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Itálie » Řím, část první – v běhu časů

Fontana di Trevi Mekku všech cestovatelů navštěvujeme mimo hlavní turistickou sezónu. Rozpálené ulice obývají velmi milí lidé. Město oplývá až neskutečným množstvím památek, malých uliček s venkovními zahrádkami restaurací i všudypřítomných krámků se suvenýry. Samozřejmostí zde je návštěva těch nejznámějších objektů, jako je koloseum, Palatin nebo Pantheon.

Řím je hlavním městem Itálie a jedním z nejvýznamnějších míst rozvoje a politického i kulturního života celé Evropy. Právě zde se odehrávaly jedny z nejdůležitějších událostí starověku, středověku a vliv je nemalý i v současnosti. I když má Itálie nyní problémy se státní ekonomikou, na zajímavost, atraktivitu a fotogeničnost památek to zatím nemá žádný vliv. Řím je čtvrtým nejlidnatějším městem Evropské unie a v jeho útrobách tomuto faktu návštěvník snadno uvěří. Sídlo se svými třemi až čtyřmi miliony obyvatel funguje jako živoucí a samostatně se vyvíjející organismus pohlcující zvědavé turisty. Ti zde mnohdy nechají svá srdce a po celý život se vracejí na nejoblíbenější místa.

Město staré přes dva a půl tisíce let bylo již hlavním městem římského království, římské republiky i Římské říše. S obdobím vlády říše římské jsou též spojeny nejatraktivnější památky. Od 1. století našeho letopočtu se Řím stává sídlem papežství a na konci 8. století hlavním městem papežských států (až do roku 1870). Právě díky papeži Alexandru VI či Leovi X město žije jako hlavní centrum evropské renesance spolu s nedalekou Florencií.

ich nezaznačeny v turistických mapách.

Pantheon
Stavbu vystavěnou Markem Agrippou jako chrám všech bohů starověkého Říma přestavuje císař Hadrián roku 126 našeho letopočtu. Památka je kruhového půdorysu se sloupovím velkých žulových korintských sloupů pod štítem. Obdélníková předsíň spojuje vchod do rotundy, kterou kryje kazetový strop a světoznámá betonová kopule. V ní se otevírá středový kruhový otvor a vnáší do celého prostoru světlo a pohled na modré nebe. Neopomenutelná bazilika s

Pantheonvatého Petra se světoznámou kaplí vymalovanou MIchelangelem či díla umělců Bramanteho, Berniniho a Raphaela zdobí zdejší renesanční a barokní architekturu. Vatikánská muzea a Koloseum patří mezi 50 světově nejnavštěvovanějších památek.

V tomto článku se však Vatikánu i vatikánským sbírkám věnovat nebudu. Ráda bych popsala život ve městě a jeho ostatní památky, některé z nProud paprsků ozařuje silnou září ohraničený prostor. Avšak důmyslný systém odlesků a rozptýleného světla osvěcuje celou místnost.

I po dvou tisíci letech je tato kupole největší čistě betonovou kupolí, nejen chrámových budov, na světě. Zajímavostí je, že se průměr a výška této části rovná. A to neskutečných 43metrů. Stavba zároveň patří k nejlépe zachovaným římským stavbám v Evropě. I přes nepřetržité používání v průběhu historie.

Stavba tyčící se u malého náměstíčka již zvenčí láká návštěvníky krásným portikem a sloupy. Avšak ten překrásný čistý jednoduchý a mono barevný prostor uvnitř zarazí silou svého prvního dojmu. Onen proud světla působí jako z jiného světa. Dopadá na barevné šátky a sukně návštěvníků, ozařuje je a přináší tak rozličnost, proměnlivost barev i světel. Volný vstup do památky umožňuje shlédnout tuto nádheru všem návštěvníkům.

Castel Sant’Angelo

Budova válcovitého půdorysu se tyčí nad městem v Parco Adriano. Zpočátku určená jako mauzoleum císaře Hadriána a jeho rodiny. Funkci stavby později obyvatelé přeměnili na pevnost papeže, hrad a nyní je muzeem. Zvenčí působí majestátním dojmem. Kámen se tyčí do výšky a po staletí odrazuje hordy nájezdníků či vzbouřenců. Socha anděla viditelná již z dálky symbolizuje vládu papeže nad městem, spravedlivost soudu a smrti.

Velmi zajímavou je historie místa v období papežské funkce objektu.  Ve 14. století již hrad spojuje s bazilikou svatého Petra podzemní chodba. Pevnost se stává útočištěm papeže. Ten ji též využívá i jako vězení. Kupříkladu Giordano Bruno zde byl vězněn šest let. Popravy byly prováděny na malém náměstíčku v nitru stavby.

Koloseum

Elipsovitý amfiteátr v centru města je největším dochovaným v římské Říši. Stavba se řadí mezi největší díla římské architektury a římského stavitelství. Stavba byla zahájena v roce 72 našeho letopočtu za vlády císaře Vespasiána a ukončena o osm let později pod vládou Tita. Kolos schopný pojmout 50 000 diváků byl využíván pro gladiátorské zápasy a veřejná představení. Konaly se zde rekonstrukce námořních bitev, kdy byla spodní část budovy zaplavena vodou, či lovy zvěři. K tomuto účelu přestává stavba sloužit ve středověku a stává se jakousi hradbou, v jejímž nitru jsou stavěny domy. Materiál budovy je používán právě k jejich stavbě. Záchranou je až požehnání papeže, který vzal objekt pod ochranná křídla. Bez tohoto kroku, byť zcela absurdního vzhledem k minulosti místa, by stavba již nestála.  Na fasádě se konají v současnosti časté projekce. Doporučuji návštěvu časně zrána, kdy ještě nejsou před vstupem fronty udýchaných zpocených turistů. My vyrazili k pokladnám ihned po otevření (9:00) a měli jsme úžasnou možnost být v útrobách kolosu zcela sami. Fotografie bez lidí vystihující atmosféru… Žádné obrovské skupiny turistů honící se za co nejlepšími snímky. My máme možnost posadit se na kamenné stupně, pozorovat prostor a vnímat jeho sílu, historii i náladu. Ano netrvá to dlouho, pouze deset minut či čtvrt hodiny. Poté se z oblouků začínají vynořovat první živé hady turistů. Hulákají, pobíhají po kamenných schodech a snad ani nevnímají, že právě zde se odehrávala dramata tisíců lidí již od starověku.

Náměstí a kašny

Město je pozoruhodné nejen svými stavbami, ale i prostory mezi nimi. Všudypřítomné fontány, pítka či bazénky jsou opravdu žádoucí. Nejen, že dávají prostoru život a krásný zvuk padající vody, ale svou čirou průzračnou pitnou vodou chladí. Hlavní z náměstí vyjmenuji Piazza Navona, Piazza di Spagna, Campo de ‚Fiori, Piazza Venezia, Piazza Farnese, Piazza della Rotonda a Piazza della Minerva.

Jeden z nejvíce reprezentativních příkladů barokního umění se nachází právě na Piazza Navona.  Fontana di Trevi je však již od dopoledne obložena turisty a místími, kteří prodávají možné i nemožné. Nabízí vyfotografování či rovnou koupi fotoaparátu. Právě v těchto místech návštěvník musí dávat pozor na svou peněženku. Samotná fontána je tedy mnohdy téměř neviditelná. Těsnící se turisté se derou k okraji pro jeden perfektní rozmazaný snímek. A to jsem zde mimo hlavní turistickou sezónu. Nechci si ani představit toto místo v hlavním náporu. Vhodné je si fontánu se zurčící vodou a světelnými efekty užít v noci či velmi časně zrána. Možnost zachytit celou krásu prostoru a nebýt otravován pouličními prodavači je k nezaplacení.

 

Katka

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *