• Menu
  • Menu

Srí Lanka – Sigiryia Lví skála

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Asie » Sri Lanka » Srí Lanka – Sigiryia Lví skála

Malby polonahých žen jsou záhadou

Skála je ztuhlou magmatickou zátkou vyhaslé sopky. Na plošině pod skalou se nacházejí vytesaná obrovská socha lva, otevřená lví tlama s krkem a obrovské lví tlapy, která svou velikostí měla symbolizovat královu sílu a moc, tak jak je symbol vnímán právě na Srí Lance. Proto Lví skála – Sygiriya. Skála, vysoká asi 200 metrů,  byla obydlená již v Mezolitu /3000 let před Kristem/.

 

Sigiryia – fresky žen

Podle legendy sloužila Sigiriya za vlády krále Kashyapa / 477-495/ jako palác a vojenská pevnost. Záhadou jsou dodnes fresky polonahých žen. Původně jich zde bylo 500 a jejich plocha činila 140 x 40 metrů, což je celá plocha západní zdi skály. V dobrém stavu jich je dnes zachováno kolem 20-ti. Fresky vznikly v období Anuradhapury, ale technika malby se od tohoto období stylisticky liší.

Sigiryia Unesco

Malíři nanášeli barvu rychlými tahy a síla tahu barvy vytvářela plastický efekt a dodávala malbám pocit, že vystupují z prostoru. Dodnes je záhadou, jestli vyobrazené ženy byly královými kurtizánami nebo jestli znázorňovaly nějaké náboženské rituály. Stejným tajemstvím asi zůstane, zda byl král Kashyapa symbolem ctnosti či neřesti. Stejný otazníkem je pro historiky, jak král zemřel, zda to byla sebevražda nebo vražda.

Sigiriya – fresky polonahých žen UNESCO
Sigiriya – fresky polonahých žen UNESCO
Sigiriya – fresky polonahých žen UNESCO

Podobné výjevy a malby  je možné spatřit v indické jeskyni AJANTA. Je možná, že Sigiryia plnila  pouze náboženskou funkci a nesloužila pro vojenské účely.

Zrcadlová zeď

Šlo o stěnu, která šla vyleštit tak, že sloužila králi jako zrcadlo. Zeď je částečně pokryta verši, jejichž původ se datuje do 8. století. Verše píší o lásce, ironii i životních zkušenostech. Dnes je Sigiryia chráněnou památkou a na zeď se psát nesmí.

 

Zahrady

Zahrady, které obklopují posvátnou Sigiryiu,  patří mezi nejstarší esteticky upravené celky  a je jednou z prvních okrasných zahrad na světě. Zahrady jsou rozděleny do 3. tématicky propojených celků : vodní zahrada, jeskyně s balvany a terasovité zahrady.

Sigiryia Unesco – zahrady

Vodní zahrady

Hluboké a mělké bazény, se zabudovanými fontánami, jsou napájeny potrubím, které je v zemi. Důmyslné a dodnes fungující, především v období dešťů. Zajímavostí určitě je, že i výše položené bazénky jsou zapojené do vodního koloběhu a i v nich je voda.

Balvany v jeskyních sloužily nejenom jako okrasný prvek, ale v době bojů i jako obranný prvek, který byl ze skály svalen na nepřítele.Zahrady jsou lemované mramorovými schodišti.

Sigiryia Unesco

 

Unesco

Sigiryiu objevil v době kolonizace ostrova Srí Lanka, v roce 1831 britský major Jonathan Forbes. Od té doby stojí v zájmu archeologů. V UNESCO je Sigiriya  od roku 1982.

Sigiryia Unesco

 

Kolem skály je džungle a z vrcholu skály, kam se dá vylézt je překrásný výhled do celého okolí. Sigiryia se nachází nedaleko města Dambulla.

Sigiryia Unesco
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *