• Menu
  • Menu

Štědrá – kostel Narození P. Marie

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Karlovarský kraj » Štědrá – kostel Narození P. Marie

Gotický kostel Narození p. Marie, doložený již v roce 1360. Z původní stavby se dochovala sakristie. Dnešní svatyně byla s využitím starších konstrukcí nově vybudovaná ve 2. polovině 17. století, možná po velkém požáru vesnice v r. 1680, a upravena r.1718.

Štědrá – kostel Narození P. Marie

Jednolodní, podélná stavba, s trojboce uzavřeným presbyářemse sakristií a oratoří po stranách a věží vystupující ze západního průčelí.

Presbytář je členěn pilastry a sklenut valenou klenbou s lunetami, v lodi je strop s fabionem. Dřevěná kruchta na sloupcích s kuželkovým zábradlím, vybíhá uprostřed polokruhovými a po stranách čtvrtkruhovými oblouky do lodi. Dřevěná chórová přepážka z 1. čtvrti 18. století, bohatě vyřezávaná s akanty, festony a rozetami. Sakristie s hrotitým oknem ve východní straně je sklenuta křížovou klenbou s klínovými žebry, klínovými konzolami a kruhovým svorníkem s růžicí.

Štědrá – kostel Narození P. Marie

Vnitřní zařízení kostela tvoří raně barokní výklenkový hlavní oltář z let 1660-70 s kulisovitě řazenými sloupy a boltcovými křídly, ve výklenku s mušlí je pozdně gotická socha Panny Marie (Madony) z 2. poloviny 15. století, v nástavci obraz Nejsvětější Trojice, po stranách oltáře dřevěné sochy sv. Václava a sv. Ludmily, nad brankami sochy sv. Františka a sv. Antonína, všechny z 1. poloviny 18. století. Portálové boční oltáře u triumfálního oblouku z 1. poloviny 18. století s pilíři a sloupy postavenými na koso, s úseky kladí a polokruhového štítu se soškami andílků. Na oltáři Božského srdce obraz sv. Jana Nepomuckého, dřevěné sochy sv. Fabiána a sv. Šebastiána a novodobá socha Krista. Na protějším oltáři je umístěn obraz sv. Jeronýma (?) a dřevěné sochy dvou řeholnic s nástroji Kristova umučení. Na menze je pak soška sv. Jana Nepomuckého. Oltář sv. Anny (v lodi) je barokní z poslední čtvrti 17. století, portálový, sloupový s vyřezávanou predelou a křídly, s obrazem sv. Anny s dítětem Marií, v nástavci obraz Korunování Panny Marie a sošky andílků. Kazatelna je z doby kolem roku 1800 s volutami a soškou sv. Jana Nepomuckého na stříšce. Bohatě vyřezávané lavice jsou z téže doby. Varhany z 1. poloviny 18. století jsou zdobené řezbami. V lodi jsou dva protějškové obrazy sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století a čtrnáct zastavení křížové cesty, řemeslná práce z doby kolem roku 1800. Na kamenném podstavci pod baldachýnem je dřevěná socha Panny Marie (Madony) z poloviny 18. století.

Štědrá – kostel Narození P. Marie

Za zmínku stojí i zámek, který se v obci Štědrá, opravuje. V obci se zachovaly také tři barokní sochy: sv. Jan Nepomucký z roku 1732 a sv. Prokop a sv. František, obě ze 2. poloviny 18. století.

zámek Štědrá

Starobylá obec Štědrá se nachází na náhorní plošině nad Boreckým potokem,  5 km od Žlutic.

Text: Velká turistická encyklopedie – Karlovarský kraj – Petr David a Vladimír Soukup a Místopisný průvodce: www.mistopisy.cz

Jana Schlitzová
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *