• Menu
  • Menu

Zámek Telč

Renesanční zámek v Telči

Klenot moravské renesanční architektury. Velkým přínosem jsou zachovalé původní interiéry zámku. Proměna v renesanční sídlo z původního gotického hradu se udála především za vlády Zachariáše z Hradce, který  byl ovlivněn italskou renesancí po účasti na proslulé výpravě českých velmožů do italského Janova. Přestavba hradu probíhala ve dvou etapách pod vedením italských mistrů. Náročná renesanční úprava byla podniknuta roku 1553, kdy se Zachariáš  z Hradce oženil s Kateřinou z Valdštejna. Majestátnost v interiéru najdeme ve Zlatém sálu, který prostupuje  celý trakt nověji vystaveného renesančního severního paláce. Architekt , který se pravděpodobně nejvíce zasloužil o konečnou podobu areálu, byl Baldassare Maggi z Arogni.

Kaple všech svatých

Kaple všech svatých s bohatou a náročnou výzdobou byla dokončena v roce 1580 a stojí  při vstupu do hlavního nádvoří. Zámek se dědil z rodu na rod. Počátkem 17. století se Telč dostala do rukou Slavatů. Toto období na zámku připomínají některá obrazová díla. Nejvýznamnější památkou zůstává rozměrná olejomalba zachycující pražskou defenestraci roku 1618. Barokní stavba jezuitského kostela Jména Ježíš  dokládá snahu Slavatů přivést obyvatele Telče ke katolickému vyznání. Lichtenštejni z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna se na zámku věnovali spíše budování zámeckého parku, kde vybudovali empírový skleník.

zámek Telč
zámek Telč

Zámecký park

Zámecký park – leží severozápadně od zámku. Vznik sahá do počátku 16. století. Park je tvořen krásnými vzrostlými staletými stromy. V roce 1848 zde působil český zahradník, sběratel a světoběžník Benedikt Rozel.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


komentář