• Menu
  • Menu

Wolinský národní park – 1. námořní park Polska

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Polsko » Wolinský národní park – 1. námořní park Polska

Tyrkysové jezero

Naše zimní návštěva Baltského moře v Miedzyzdrojích pokračuje návštěvou Wolinského národního parku. Počasí není úplně ideální, ale neprší ani nesněží a tak jdeme. Tyrkysové jezero je od Miedzyzdrojů vzdálené autem necelou půlhodinu. U jezera je parkoviště a co je hlavní, nikdo tady není!!! Kolem jezera je cesta. Dojdeme na vyhlídku, kde je pěkný výhled na celé jezero i do kraje. V pozadí jsou vidět další vodní plochy i moře. Les, převážně bukový, kterým procházíme je divotvorně krásný. Příroda tady dala stromům tvary, které dělají  les pohádkový. Jezero, které má název  Jezioro Turkusowe – Tyrkysové jezero, za svou barvu vděčí tomu, že se zde kdysi těžil vápenec. Při dnešní, chvílemi mlžné dece nad jezerem budeme asi marně čekat, že nám ukáže jezero tyrkysovou barvu.  Na částech jezera je vrstva ledu, která tvoří zajímavé obrazce a kruhy. Jezero obejdeme celé a je to příjemná  nenáročná procházka.

Jezioro Turkusowe – Tyrkysové jezero

 

Tyrkysové jezero, Wapnica

Tyrkysové jezero je umělá nádrž. Byla založena na substrátu močálu a vápence, pozůstatcích otevřených křídových dolů a zříceniny cementárny.Tato zařízení podléhají jak vědeckému výzkumu, tak zájmu turistů. Jezero je obklopeno malebnými Luninsko-Wapnickými kopci ve výšce 2,6 m nad mořem, hloubka jezera je 21,2 metrů- spodní část nádrže leží pod hladinou moře (18,6 m). Rozloha jezera je 6,7 ha.

Jezioro Turkusowe – Tyrkysové jezero

Wolinský národní park

Park byl založen v roce 1960 a rozprostírá se v části největšího polského ostrova Wolin – Západopomořanské vojvodství. Oblast patří mezi nejkrásnější a turisticky nejvýhledavanější oblasti Polska. Je to 185 km dlouhé pobřeží Baltského moře s čistými plážemi, útesy a dunami. Štětínský záliv, kde se mísí slaná mořská voda se sladkou, nabízí mimořádné podmínky pro faunu a flóru. Tento národní park je veřejným majetkem a byl založen za účelem ochrany přírody v nejkrásnější přírodní podobě pro budoucí generace. Tato oblast je právně chráněna a je určena současně pro vědecký výzkum a cestovní ruch. Právní povinnost realizovat oba tyto cíle vyžaduje zavedení omezení pro návštěvníky parku. Všichni návštěvníci národního parku jsou povinni dodržovat následující předpisy“: Návštěvy jsou povoleny pouze od úsvitu do setmění a návštěvníci jsou povinni používat označené turistické trasy. Chůze na dunách a skalách je zakázána.

Co se nesmí: rušit ticho, nebo vrh parku, poškozovat nebo sbírat rostliny nebo houby, rušit, chytit nebo zabít zvířata, ničit půdu, kameny nebo vodní zdroje, používat otevřený oheň na místech, kde není zanesen, kouřit cigarety v  místech jiných než pláže a odpočívadla, vodit psy, parkování mimo parkoviště, ryby nebo vodní sporty ve vnitrozemských jezerech.

Jezioro Turkusowe – Tyrkysové jezero

 Zvláštností parku jsou:

nejkrásnější část pobřeží polského útesu, zachovalé bukové lesy, unikátní – ostrovní delta Świna, pobřežní pás Baltských vod. Až do roku 1996 zaujímala park plochu 4 691 ha, kdy se podařilo zahrnout do její hranice oblast 1 námořní míle pobřežních pobaltských vod, souostroví ostrovů ve spodní vodě delty Świny spolu s okolními vodami laguny Szczecinski. Od tohoto okamžiku se národní park Woliński stal prvním námořním parkem v Polsku. Současná plocha parku je 10937 ha, včetně lesních ekosystémů o rozloze 4648,53 ha (42,50% plochy parku), vodních ekosystémů 4681,41 ha (42,80%) a nelesních pozemkových ekosystémů 1607,46 ha (14,70%). ). Přísná ochrana pokrývá oblasti s celkovou rozlohou 498,72 ha (4,56%) (u města Wapnica). Turismus je důležitou součástí aktivity parku. Park má dobře rozvinutou turistickou infrastrukturu: Centrum Edukacyjno-Muzelane v parku v Międzyzdroji, Bison Show Farm (asi 1,5 km východně od Międzyzdroje), 4 výhledy, 3 parkovací místa a síť turistických cest a vzdělávacích stezek asi 50 km).

Jezioro Turkusowe – Tyrkysové jezero

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.