• Menu
  • Menu

Památková rezervace Vesec v Českém ráji

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Královéhradecký kraj » Památková rezervace Vesec v Českém ráji

Tak jako celý Český ráj i malebná vesnička Vesec patří do prázdninového výletování. Byla jsem tu před několika lety a roubené chaloupky a romantické zahrádky vždy znova pohladí po duši každého návštěvníka. Vesec si žije svým životem, za plotem je slyšet hlasy, cinkají talíře a lžíce. Na dřevěném plotě visí hrněčky, možná jsou pod nimi zlobivé dušičky. Na turisty jsou zde zvyklí. Je doba hortenzií a rozmanitých letniček,  před domy se pyšně tyčí královny slunečnice, někde vrní sekačka a v dáli štěká pes.

Vesec – památková rezervace

Posedět pod lipou u požární zbrojnice uprostřed vísky a na chvíli se zastavit v minulosti. Doporučuji každému. Přijeli jsme z osady Mužský, kolem Branžeže a pokračujeme přes Sobotku  do lomu Rumchalpa.

Vesec – památková rezervace

Vesec a lidová architektura

Vesnice byla založena již v 11 – 12 století. Ve Vesci najdete roubené domy, převážně patrové. Jsou postaveny do „okrouhlice“ tzn., že uprostřed je náves a průčelí všech domů na ni směřují.

Vesec – památková rezervace

 

Většina domů i hospodářských staveb bylo roubených, téměř ke každému většímu statku patřil les. Hospodářské budovy byly ve 20. letech minulého století „zmodernizovány“ a postaveny nové z cihel. Původní chlévy a ostatní stavby byly stavěny z pískovcových štuk pocházejících z obecního lomu v blízkém Plakánku.

Střechy pokrývaly došky, Vesec patřil k významným zemědělským oblastem, většina sedláků hospodařila na polích, které jsou výborné kvality, a proto se pěstovalo hlavně obilí. Postupně byly došky nahrazovány taškami z pálené hlíny nebo eternitem. Střecha déle vydržela a nehrozilo tak velké nebezpečí požáru, jako u střech doškových. V minulosti nikdy nebyl na střechách šindel.

Vesec – památková rezervace
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *