• Menu
  • Menu

Římské katakomby

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Itálie » Římské katakomby

Via Appia Antica římské katakomby

I dnes byla obloha nad Římem ocelově modrá. Co chvíli z ní přicházely na zemský povrch vodní přívaly, které předurčily program na dnešní den – návštěvu katakomb, které jsou situované okolo staré cesty Via Appia Antica. Ta byla zbudována již v roce 312 př. Kr. cesorem Appiem Claudiem a nejdříve vedla do Capuy, poté se prodloužila do Beneventa, aby se nakonec v roce 191 př. Kr. dostala až do tehdejšího římského přístavu Brindisi.

Pro mě má ale tato antická cesta (široká 14 římských stop = 4,1 metrů, lemovaná cypřiši a začínající u Porta Capena (Piazza Numa Pompilio), ještě jiný než historický význam. Miluji totiž knihu Henryka Sienkiewicze – Quo vadis, ve které autor popisuje život a útrapy prvních křesťanů obývajících antický Řím. A právě některé stěžejní scény této knihy, které často vychází z historických skutečností a pověstí, navazují na místa okolo zdejší Via Appia Antica. Například konec knihy, ve kterém se podle pověsti svatému Petrovi prchajícímu z Říma zjeví Ježíš Kristus. Svatý Petr se ho zeptá: „Pane, kam kráčíš? (Domine, quo vadis?) a Ježíš mu odpoví: „Do Říma, abych se zde nechal podruhé ukřižovat.“ Zahanbený Petr, který z Říma prchá při pronásledování Křesťanů, se otočí zpět do města, aby na sebe vzal mučednickou smrt.

Na místě údajného zjevení se nachází malý nevýrazný kostelík Quo vadis domine?. Najdete ho na frekventované křižovatce se silnicí Via di San Sebastiano, která vede až k stejnojmenné městské bráně a pozdějších Aureliánových hradeb z roku 271, kde dnes sídlí Muzeum římských hradeb.

Via Appia Antica
Via Appia Antica

Via Appia Antica ovšem kromě spojnice mezi Římem a jeho okolím fungovala i jako místo určené k pohřbívání mrtvých. V období Antického Říma bylo totiž zakázáno pohřbívat mrtvé ve městě. Mrtví se tak pohřbívali okolo cest vedoucích z města. Hrobky, které se samozřejmě stavěly i okolo Via Appia Antica, nám do dnešních dní odkrývají postavení a majetek tehdejších obyvatel Říma.

Kromě jednotlivých hrobek jsou okolo antické cesty k vidění i rozsáhlé katakomby s tisícovkou hrobů. Nejslavnější a otevřené pro veřejnost jsou Catacombe di San Cellisto a Catacombe di San Sebastiano. My jsme navštívili katakomby Sv. Callixty.

Po příjezdu autobusem nebo autem na parkoviště je třeba zakoupit lístek na komentovanou prohlídku v jazyce, který je vám nejbližší (anglický, francouzský, italský, španělský nebo německý jazyk). Prohlídky se konají každou půlhodinu a trvají taktéž půl hodiny. Během návštěvy podzemí je zakázáno fotit a natáčet videa, taktéž je třeba dodržovat zásady jako byste se šli podívat do kostela. Přeci jen se nacházíme na svatém místě, a proto je třeba se i správně obléci. Samozřejmostí je i dodržování ticha. Katakomby jsou pro veřejnost uzavřené každou středu, 25. prosince, 1. ledna, celý únor a taktéž na Velikonoční neděli. Pro další informace navštivte webovou stránku katakomb: www.catacombe.roma.it .

Ke slavným římským katakombám a Via Appia Antica, která se nachází mimo turistické centrum města, se dostanete nejjednodušeji buď ze stanice metra Piramide linkovým autobusem č. 118 nebo tak jako my od stanice metra San Giovanni autobusem č. 218.

Ať už milovníci Antiky, věřící, kteří putují po cestě k hrobům křesťanských mučedníků, nebo jen návštěvníci, kteří chtějí vyměnit vyhřáté římské ulice za pobyt v přírodě, ti všichni by si neměli nechat ujít návštěvu přes dva tisíce let staré cesty Via Appia Antica.

Klára Skuhravá
Klára Skuhravá

Nadšení, vášeň a droga. Kdo jednou okusil, pochopí, jak snadné je koupit levnou letenku, zabalit batoh a vyrazit! Pocit naprosté svobody, boření hranic a mýtů...Otevřít svou mysl a se srdcem na dlani se rozběhnout. Cestováním žiji. V současné době i výlety na webu www.justwalkit.cz.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *