• Menu
  • Menu

Vodní dílo Kadaň

Přehrada v Kadani

Poslední cíl naší procházky v Kadani je Vodní dílo Kadaň. Jdeme po Nábřeží  Maxipsa Fíka až ke krásné cyklistické lávce Vítka Brandy.  Nejdříve vyšplháme do kopce směrem  k františkánskému kostelu Čtrnácti sv. Pomocníků nad přehradou, odtud je krásný výhled na celou vodní plochu i okolní přírodu. Z mostu pak sledujeme mohutný proud vody jak se tříští o hladinu řeky Ohře  pod námi. Cesta pro cyklisty pak pokračuje do Klášterce nad Ohří.

VD Kadaň

Přehrada byla vybudována mezi lety 1966 a 1971. Nádrž slouží k zajištění minimálního průtoku v Ohři pod nádrží a zabezpečení odběru vody v čerpacích stanicích Mikulovice (pro elektrárnu Prunéřov a Rašovice, kde se čerpá voda pro Podkrušnohorský převaděč, který ji převádí z povodí Ohře do povodí Bíliny. Zajištění průtoku pod hrází je důležité pro jez u Želiny odkud se čerpá voda pro elektrárnu Tušimice.

VD Kadaň

Doplňujícími funkcemi jsou výroba elektřiny v malé vodní elektrárně a rekreační využití. Vybudoval ji podnik Vodní stavby jako náhradní zdroj vody po snížení objemu blízkých Nechranic  o dva miliony metrů krychlových vody kvůli uzavření tzv. Čachovického laloku zasypaného výsypkou sousedního hnědouhelného dolu

Malá vodní elektrárna se nachází v objektu na pravé straně hráze. Využívá Kaplanovu přímoproudou turbínu s hltností   31 m³/s a maximálním výkonem 2,34 MW.. Použitý generátor však výkon snižuje na 2 MW.

Vodní nádrž shromažďuje vodu z povodí o rozloze 3490,9 km², dlouhodobý roční průměr je srážek 734 milimetrů. Průměrný roční průtok je 30 m³/s a neškodný odtok dosahuje 180 m³/s

Část textu : https://cs.wikipedia.org/

VD Kadaň

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *