• Menu
  • Menu

Zákupy – kostel svatých Fabiána a Šebestiána

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Liberecký kraj » Zákupy – kostel svatých Fabiána a Šebestiána

Děkanský kostel svatých Fabiána a Šebestiána

První zmínka o Zákupech je z roku 1315.  počátcích kostel stál poblíž dnešního zámku (na místě dnešní nejvyšší zahradní terasy  terasy). Nynější podobu kostela, nechal v šedesátých letech 16. století,  zbudovat tehdejší majitel panství Zbyněk Berka z Dubé. Je zde spolu s manželkou, dětmi a několika dalšími příbuznými pochován v kryptě. Několik berkovských náhrobků se nachází kolem oltáře (Zbyněk, jeho manželka Veronika z Lobkovic a tři jejich synové zemřeli v dětském věku). Hrobka však byla za třicetileté války vykradena.

kostel svatých kostel svatých Fabiána a Šebestiána

V barokní době obohatila kostel o relikvii sv. Felixe významná majitelka panství Anna Marie Františka, princezna sasko-lauenburská, provdaná falckhraběnka rýnská, podruhé provdaná princezna a velkovévodkyně toskánská. Velkovévodkyně spolu s prvním manželem falckhrabětem Filipem Vilémem a s oběma dcerami odpočívá v druhé kryptě.

kostel svatých kostel svatých Fabiána a Šebestiána

V letech 1863-65 byl kostel přestavěn do novogotické podoby, přičemž byla využita řada původních prvků ze 16. století. Nákladnou investici financoval tehdejší majitel zákupského velkostatku a zámku císař I./V. Dobrotivý. Projekt vypracoval jeho stavební inspektor Karel Pranter a následně chrám dostal novogotické vybavení, které se většinou dochovalo dodnes.

kostel svatých kostel svatých Fabiána a Šebestiána

Trojlodní chrámová stavba je zakončená polygonálním presbytářem. Interiér kostela je vybaven pseudogoticky. V severozápadním nároží vztyčena věž, sakristie a oratoř byly přistavěny po stranách chrámu. U bočního, mariánského, oltáře se nachází kamenný reliéf Aliny Chvalkovské, pocházející z roku 1578. Zajímavostí náhrobku je český nápis na něm umístěný. Na střeše kostela je vztyčen železný kříž, pocházející z roku 1560. Za kostelem se rozkládá  starý hřbitov. Na hřbitově se nacházejí náhrobky z let 1732 a 1745.

Kostel se v současnosti opravuje.

Zákupy
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *