• Menu
  • Menu

Zámecký park Vlašim

Zámek Vlašim

Za nádherného slunečného počasí, po výlovu rybníku Jírovec, by bylo velkou chybou nenavštívit nedaleký zámek a park ve Vlašimi.  Hlavní branou vcházím k zámku. Už vstup,  s průhledem do krásně upraveného krajinného parku se solitérními dřevinami, láká na příjemnou procházku přírodou. Do zámku dnes nejdu. Je něco málo po poledni, v parku je jen pár lidí. Značené cesty s naučnou stezkou se místy rozvětvují. Netuším, jak je park veliký a tak volím cestu k Čínskému pavilonu.

Čínský pavilón

Kulisa s barevně prokreslenými podzimními listy velikánů vtahuje do svého nitra. Všude je tak krásně, je možné sejít po schodech k potoku, který je plný zlatavého listí a odráží mohutné kmeny na své hladině, přejít most, kde řeka Blanice zurčí pod malebnými oblouky kamenného mostu. Je toho tolik, že za tři hodiny projdete opravdu jen část, a je to  výzva se sem vrátit…Park je určitě velmi oblíbeným místem pro návštěvu po celý rok, při návratu potkávám rodinky s dětmi, pejskaře /psi mohou na vodítku/, stařenky, co posedávají na lavičce i cyklisty.

Park v údolí řeky Blanice přiléhajícím k Vlašimskému zámku byla do 18, století obora s lovnou zvěří a zámecká zahrada. V poslední čtvrtině 18. století na jejich místě začali budovat tehdejší majitelé panství Marie Josefa z Trautsonu a její manžel Karel Josef z Auerberga zámecký park v romantickém duchu. Postupně vznikl jedinečný přírodně krajinářský park doplněný množstvím romantických staveb a zákoutí, o kterém J. Schaller ve své topografii Království  Českého z roku 1788 napsal, že svou krásou vyniká téměř nad všechny ostatní parky v Čechách. V roce 1805 bylo vydáno album 24 kolorovaných rytin W. Bergera podle kreseb Malíře A. Pucherny, které zachycuje původní podobu parku.

zámecký park Vlašim

Na přelomu třicátých a čtyřicátých let 19. století měl mož­nost park blíže poznat BEDŘICH SMETANA, který prožíval své mládí v nedalekých Růžkových Lhoticích, jež v letech 1835 až 1844 vlastnil jeho otec. Do svého deníku si poznamenal, že vlašimský zámec­ký park je jedním z nejkrásnějších, které navštívil.

Také GUSTAV MAHLER navštěvoval koncem sedmdesátých let 19. století Vlašim, kam přijížděl za svými příbuznými a přáteli. Krásná krajina Podblanicka, kterou projížděl na svých cestách v do­bách, kdy jediným dopravním prostřed­kem spojujícím Vla­šim s okolním svě­tem byl dostavník, a nevšední podívaná,kterou skýtal roman­tický vlašimský park, se mu natrvalo vry­ly do paměti. Právě tyto vzpomínky ho později inspirovaly při tvorbě jeho 3. symfonie a možná vlašimský čínský pa­vilon ho přivedl na myšlenku zhudeb­nit čínskou poezii ve skladbě Das Lied von der Erde.

zámecký park Vlašim

Díky geomorfologicky velmi členitému území je zámecký park mimořádně přírodovědně bohatý. Nalezneme zde květnaté vlhké louky v nivě řeky Blanice, skály, stinné i výslunné lesy, v oblasti pod Starým hradem i pralesovitého charakteru. V lesích zde roste mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin jako lilie zlatohlavá či oměj různobarvý. Po celé ploše jsou roztroušeny staleté duby letní a další velikáni, hostící vzácný hmyz a ptactvo, pro něž je park posledním útočištěm v širokém okolí.

zámecký park Vlašim

Vlašimský zámecký park je proto začleněn v evropské soustavě chráněných území NATURA 2000.

text: Wikipedia

Park je volně přístupný, zdarma. Otevřeno denně 6-22 hodin

zámecký park Vlašim

Zámek Vlašim

Zámek vznikl řadou přestaveb gotického hradu z roku 1303 a reprezentativním sídlem se stal i díky druhému pražskému arcibiskupovi Janu Očkovi z Vlašimi. K dalšímu velkému rozvoji došlo v 15. století za Trčků z Lípy. Kolem roku 1600 za Vostrovců z Kralovic byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V 19. století, kdy na zámku sídlila  knížata z Auerspergu (do roku 1945), byl zámek změněn do dnešní podoby. Dnes se na zámku nachází Muzeum Podblanicka, ve kterém je k vidění výstava z historie zámku a parku, expozice S přesnou muškou o tradici střelectví a zbrojařství i s trofejemi exotických zvířat a Zrcadlo minulosti přibližující každodenní život předků. Návštěvníci mohou navštívit také zámecké sklepení, zámeckou kapli založenou Marií Josefou z Auerspergu roku 1771 a zámeckou věž, jíž lze využít jako rozhledny. V srpnu 1992 zachvátil zámek požár, který zničil celé jeho jižní křídlo. Později prošel zámek mnohými rekonstrukcemi, které skončily v roce 2005. V jižním křídle zámku má v současnosti sídlo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim. V zámku se nachází reprezentativní sál, který slouží ke konání svatebním obřadům a komorním koncertům.

zámek Vlašim

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *