• Menu
  • Menu

Banská Štiavnica – UNESCO

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Slovensko » Banská Štiavnica – UNESCO

Terra Banensium

Město nás překvapilo svou krásou i atmosférou. Procházely jsme se v historických  uličkách s krásnými domy a památkami, s množstvím kaváren a restaurací, výtvarnými obchůdky a měly pocit, že jsme někde v Itálii, Francii. Kdysi velmi bohaté město, je někdy přirovnávané k naší Kutné Hoře. Stihly jsme jen malou část tohoto krásného města, chtělo by to ještě aspoň jeden den navíc. Tak snad příště!

Banská Štiavnica

Historické město v údolí Štiavnických vrchů  na jižním Slovensku, kde byly na počátku novověku významné zlaté a stříbrné doly. Některé stavby převážně v historické části města, společně s technickými památkami v okolí, jsou od roku 1993 zapsány v seznamu Světového dědictví UNESCO.

Banská Štiavnica

Historie

Město, které vzniklo v hornické oblasti, jako terra Banensium je zmíněno r.1075 a 1156. Nejstarší část města se nacházelo na kopci zv. Glanzenberg, pozdější stavební rozvoj města probíhal na vidlici dvou údolí.

V 1. polovině 13. století zde stály dvě trojlodní románské baziliky – jedna v místě dnešního Starého zámku, druhá u kláštera dominikánů. Město bylo sídlem Báňské komory Uherska ( s přestávkou v 1.1328 – 1587, kdy bylo v Kremnici). Královské výsady zaručovaly městu velké možnosti rozvoje, který trval po celý středověk. Úpadek nastal v 16. století, kdy těžbu ohrozila spodní voda. Sociální postavení horníků vedlo ke vzpourám kolem l.1525-26. Začátkem 18. století se Banská Štiavnica stala sídlem hornického a později lesnického vysokého školství, kde působili odborníci světové úrovně. Těžba však postupně upadala.

Banská Štiavnica

Členitá horská krajina a historická architektura zde tvoří vzácný soulad. Ulice se utvořily na dně úvalů, kterými vedly historické cesty. Hlavní náměstí bylo na místě radnice, kostela sv. Kateřiny a dnešního Trojičného náměstí. Ostatní výstavba byla rozptýlena po okolních svazích. Město nemělo hradby – jeho obranyschopnost zabezpečovaly opevněné budovy Starého zámku, Nový zámek a brány postavené na obranu hlavních přístupových cest, z nich se zachovala Piagarská brána z r. 1554.

Kalvárie

Z Banskou Štiavnicí se loučíme, z dálky obdivujeme na vrcholu Scharffenberg  (Ostrý vrch)  stavbu Kalvárie, která je v rekonstrukci. Komplex byl vybudován v letech 1744 – 1751 v barokním stylu stylu a jeho zakladatelem byl jezuita František Perger.  Překrásné dílo dvaceti dvou samostatných sakrálních staveb. Z toho je 17 kaplí, které představují výjevy z ukřižování Ježíše a sedmi bolestí Panny Marie, dále jsou zde 3 kostely, zastavení „Ecce homo“ a boží hrob,

Kalvárie

My pokračujeme do lázeňského města Skelné Teplice.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *