• Menu
  • Menu

Bitva u Chlumu

Za účasti 500 uniformovaných vojáků se konala  vzpomínková akce s bitevní scénou  na Chlumu u Hradce Králové . Bitva měla připomenout 146. výročí  prusko – rakouské bitvy na Chlumu .  Bitva byla jednou z největších v Evropě  v 19. století.

Pochodu  historickým bojištěm se zúčastnila  pěchota rakouská i pruská, jednotky prošly bojištěm na Chlumu, centrálním pietním aktem u Baterie mrtvých. Zazněl koncert historické kapely 6. praporu polních myslivců.

Po ceremoniálu vypukla velkolepá bitevní akce za účasti našich i zahraničních vojáků (Slovensko, Polsko, USA, Rakousko, Německo).

     Bitva se konala 30. června 2012

3. července 2012 proběhla v Kostele Proměnění Páně na Chlumu zádušní mše za padlé v bitvě 1866 u Hradce Králové.

Památník Bitvy v roce 1866 na Chlumu.

Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 jako specifické destinace ČR Válka prusko – rakouská ,  která se přehnala přes české území v 19.století  , byla největším válečným konfliktem  tohoto období.  Na zdejších bojištích zahynulo 12 tisíc vojáků a dalších nejméně 10 tisíc jich bylo zraněno a spousty jich později na svá zranění podlehla přímo ještě na bojištích nebo v lazaretech. Pruská armáda postupně zavlekla do Čech a na Moravu mor, který postupně zabíjel další stovky vojáků i civilistů. Na bojištích z prusko – rakouské války u Hradce Králové a dalším okolí se celkem zachovalo přes 410 hrobů, pomníků , symbolických míst velkých bojů …Významná bitva se odehrála mezi Nechanicemi a Račicemi v červenci1866 azúčastnilo se ji na 435 tisíc vojáků rakouské  a pruské armády.Vše o této bitvě  se dozvíte v Muzeu války tady na Chlumu. Určitě Vás překvapí zajímavě a moderně řešená budova muzea. ( zahájení výstavby březen 2011 – dokončení prosinec 2011). Muzeum války – v 31. března 2012  byla v Muzeu na chlumu otevřená nová expozice o průběhu prusko – rakouské bitvy v roce 1866.

Pomník věnovaný Baterii mrtvých (e.č.275), jmenovitě veliteli rakouské jízdní baterie č. 7/VIII, setníkovi van der Groebenovi, nadporučíkovi Heinrichu Wolfovi a 52 mužům baterie, zbudoval spolek pro udržování pomníků na bojišti Králové – hradeckém s přispěním vojenského řádu Marie Terezie a rakouského dělostřelectva nákladem 4 000 zl.

 

Pomník je z hořického pískovce, na vrcholu stojí dva metry vysoká socha Austrie. Uprostřed travnaté plochy  stojí umělecky kovaný kříž, který označuje hrob příslušníků Baterie mrtvých. Přes cestu stojí  na valu pruského tábora  z roku 1745 typová pískovcová pyramida.

Vedle muzea je ještě  nepřehlédnutelná a do kraje volající rozhledna CHLUM, z  které můžete nejenom pozorovat místa dávných bojů, ale i vidět překrásný kraj Českého Podkrkonoší.

 

 

 

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *