• Menu
  • Menu

CIBULKA

 Cibulka – anglický park a Čínský pavilon 

Rozlehlý anglický park a usedlost se stejnojmenným názvem najdete na jižním svahu košířského údolí. Ve 14. století zde stál hospodářský dvůr, majitelem byl písař kuchyně Karla IV. Náz. Byly zde zakládány vinice. Usedlost vlastnili i příslušníci habsburského panovnického rodu. Jméno , po kterém se lokalita jmenuje Cibulka, je po dalším majiteli , který usedlost získal na konci 16. století , měšťanovi  ze Starého města pražského,  Blažejovi Czybulkovi. Po další řadě majitelů, získali  Cibulku po Bitvě na Bílé Hoře, Mniši z Vacínova. V roce 1815 zakoupil usedlost pasovský biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein, ten nechal celý areál v letech 1817-1826 upravit , s doplněním řady   romantických staveb a soch, do podoby anglického parku. V této době bylo také vybudováno jezírko Pod Dianou. Usedlost Cibulka byla přebudována na empírový zámeček, který plastikami vyzdobil pražský sochař Josef Malinský. Hrabě byl milovníkem přírody , obdivovatelem výtvarného umění  a bavila jel fyzika a matematika. Proto také jeho stavby byly vybaveny různými druhy mechanických figurín.  Návštěvníci cibulky byli nadšeni a spokojeni . Roku 1824 sem zavítal sám císař František s rodinou. ( jeho přítomnost připomíná památník ve střední části stupňovité zahrady – válcovitý sloup ukončený kamennou koulí , který kdysi nesla císařského orla- od autora Václava Prachnera. Jediná sakrální plastika v areálu  sv Jana Nepomuckého  stojí u kamenného můstku v motolském údolí , je z roku 1818 a je dílem Václava Nedomy. Na podstavci sochy je i erb Leopolda L.Thun- Hohnsteina. Stejné reliéfy sochy Jana Nepomuckého najdete i na Karlově mostě .

Čínský pavilon – Cibulka

Když v roce 1826 hrabě zemřel nechali noví majitelé zámeček pustnout. Dalším devastujícím předělem bylo vybudování železniční trati v 70. letech 19 století , roku 1922 odkoupila Cibulku pražská obec a devastace pokračovala a zámeček skončil ve velmi zchátralém stavu.Opravy provedené v letec 1929-1930 památce víceméně uškodily , byly vykáceny staré duby. Objekty po 2. světové válce sloužily i k bydlení , část sloužila jako dílny a sklady.

Celý park se pyšní obrovitými duby (obvody kmenů dosahují 300-500 cm v obvodu) a dalšími  vzrostlými druhy stromů.   Park v dobách své slávy musel působit impozantně , stavby včetně zámečku  rozseté po areálu působily romanticky, dnešní podoba parku je mementem posledních desetiletí , kdy objekty chátrají . Od roku 1993 vlastnil zámeček s přilehlými budovami Autoturist, který zde mělo jakési komunitní centrum . Dnes to vypadá, že zde žijí bezdomovci, okolí  i stavby hyzdí haldy odpadků , neudržované a rozpadlé objekty. Pozitivum je, že park se zdá nyní udržovaný a snad se i stavbám zablýská na lepší časy.

Čínský pavilon (Čínský mlýn) –  tato půvabná osmiboká  patrová budova ve tvaru  pagody, z let 1822,  se nyní nachází ve velmi havarijním stavu . Kolem pagody je nevzhledný drátěný plot. Rozpadající se  budova by se mohla pyšnit zajímavou vyhlídkou nejenom na park , ale  i blízké okolí. Kolem budovy  jsou poházeny odpadky a do okolí se šíří nevábný zápach, některé ještě stojící části  jsou domovem asi některé vrstvy  našich obyvatel – bezdomovců. Originální měděná figura číňana s deštníkem a zvonečky ( nyní uložena v Muzeu hl. m. Prahy) stála na vrcholu střechy  a při větrném počasí spolu s Aeolovou  harfou zavěšenou v koruně stromu  vnášely do svého okolí jemné zvonění a hudbu. Původní dvoukřídlé dveře se žaluziemi , zrcadla, a lustry z perel , sklápěcí sedátka, sochy  to je opravdu již dávná minulost. Smutné.

vstup u sochy sv. Jana Nepomuckého

Poustevna spolu se zříceninou patří tato kamenná stavba k nejzachovalejším v parku. Poustevna je přesnou kopií stavby v saském Meiningenu.

Zřícenina – rozhledna -vysoko ve stráni stojí romantická rozhledna (1818-1824) , Jedná se o čtyřbokou novogotickou vyhlídkovou věž s vyhlídkovým ochozem a cimbuřím. Rozhledna je volně přístupná a patří k nejstarším rozhlednám v Praze. Pod zříceninou se tyčí ve vchodu do umělé jeskyně zvané Dantovo peklo socha Jitra (Škrtiče) pocházející z druhé poloviny 19. stol.

Dantovo peklo a zřícenina s vyhlídkou Cibulka

Mechanické hračky – jak bylo již zmíněno láska hraběte k technice dovolila sestrojit mechanické hračky. Poustevnu obývaly dvě figuríny mnichů, jeden byl ležící , duhý seděl a četl bibli, při vstupu návštěvník sešlápl skrytý mechanismus , v tu chvíli mnich povstal a požehnal příchozímu. Na zřícenině se zjevovala figurína rytíře , která děsila návštěvníky řinčením brnění….

Park a stavby lze rozdělit na několik částí: socha Jana Nepomuckého, Čínský pavilon, zámeček a přilehlé budovy, zřícenina s vyhlídkou, jezírko a potok , socha boně lovu Diany, poustevna, gotická hájovna

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *