• Menu
  • Menu

Hrad LUKOV – sídlo Štenberků

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Zlínský kraj » Hrad LUKOV – sídlo Štenberků

Hrad Lukov – významný moravský hrad 

Hrad Lukov –  uveden v životopise Karla IV.  Lukov postavený v průběhu první čtvrtiny 13. století  za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha byl  vystavěn jako hrad královský. Sloužil jako centrum vojenské, soudní a hospodářské správy Hostýnských vrchů. Písemné zprávy o jeho existenci pocházejí z let 1219,1235,1238 i jsou i dochované románské kamenické články. Asi v polovině 13. století se stal Lukov jedním z hlavních sídel moravské větve Šternberků, kteří se zde udrželi až do začátku 16. století.

V životopise Karla IV.  je Lukov uváděn na prvním místě mezi významnými moravskými hrady, které tehdy panovník získal dočasně zpět do vlastnictví (před rokem 1334).

Po roce 1373 byl hrad rozdělen na dvě poloviny bratrům Janovi a Zdeňkovi  ze Šternberka, kdy o následném konfliktu byl rod rozdělen na dvě větve holešovskou a lukovskou.

Za husitských válek byl Lukov opěrným bodem katolické strany a za následné  česko- uherské války jej v roce 1469 dobyla vojska Matyáše Korvína.

Hrad Lukov

Začátkem 16. století byl hrad ve vlastnictví Pánů z Kunštátu. Hradní jádro bylo kompletně přestavěno a byl zbudován také „ dolní hrad“.. Tato přestavba se vlastně dochovala dodnes.

Od poloviny 16. století drželi hrad v majetku Nekšové z Kandela, pak získal  díky sňatku s Lukrécií Neklovnou hrad Albrecht z Valdštejna (1609) . Hrad mu byl za stavovského povstání v roce 1619 zkonfiskován. Sice po poraženém povstání mu byl hrad navrácen, ale nemohl se zde usídlit, protože se v tu dobu stal  centrem  odporu valašského povstání. Ti jej pod vedením Jana Adama z Víckova drželi až do roku 1627, kdy byl hrad obsazen císařským vojskem.

Novým majitelem panství se stal Šmíd z Freihofenu. V roce 1643 hrad obsadila švédská vojska, podporovaná valašskými rebely. Na rozkaz generála Torstensona byl hrad  téhož roku švédskými vojáky opuštěn a ustupující armáda zničila opevnění, což bylo předznamením pozdějšího zániku hradu.

Po nouzových opravách byl hrad v 17 století sídlem Minkviců z Minkvicburku, pak měl ještě několik majitelů, později složil jako sídlo hospodářské zprávy a koncem 18. století byl opuštěn a nechán svému osudu.

Hrad Lukov

Hrad Lukov :

prohlídka je rozdělená asi takto :

vstupní věž, přístup do horního hradilo  mostě přes hradní příkop

gotická brána postavená v době vlády Přemysla Otakara II.

unikátní románská věžice chránící původní vstup do hradu

hradní nádvoří se západním, jižním a východním palácovým traktem

západní palácový trakt po renesanční přestavbě v druhé polovině 16. století

obytné prostory západního paláce po rekonstrukci valené klenby

hradní sklepení pod západním palácem

západní parkán se dvěma dělostřeleckými baštami

prostor jižního parkánu na konci 13. století¨východní hradba se střeleckým ochozem a střílnami

 

Hrad Lukov – vyhlídka

 

JE ZDE ZAKÁZÁNO :

poškozovat zdivo

ničit vybavení staveniště

tábořit a rozdělávat oheň

lozit po zdech

pořádat různé akce bez povolení

jezdit do hradního jádra na kole

Hrad Lukov  – je ve vlastnictví obce Lukov. Hrad je v rekonstrukci a vstup do něj je na vlastní nebezpečí.

 

Vstupné : 30 Kč

Děti, studenti a senioři : 20Kč

Děti do 6 let . zdarma

 

Památný strom – nachází se několik desítek metrů pod hradem – tento dub zasadil v roce 1608 slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *