• Menu
  • Menu

Preah Khan – cestování s dětmi

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Asie » Kambodža » Preah Khan – cestování s dětmi

PREAH KHAN v překladu „ posvátný meč“  . Pokud navštívíte Angkor,  srdce obrovské  říše Khmérů, určitě zajděte do jedné z nejkrásnějších královských staveb se  zachovalou mystickou sochařskou výzdobou .Chrám má nádhernou atmosféru, tajemnou barevnost a hra světla různých zákoutí vás doslova ohromí.
Jak pro vás,  tak pro vaše  děti,  to bude určitě dobrodružný a  nezapomenutelný zážitek.

Preah Khan 

Preah Khan – královský palác, který byl postaven podle vzoru buddhistických univerzit, v Indii původně znám jako Nagarádžajašrí „ Štastné město požehnané vítězstvím“ začal stavět v roce 1184 Džajavarman VII. za krále Jayavarana VII. a v roce 1191 jej zasvětil svému otci , Dharaníndravarmanovi, který se ztotožňoval s Bódhisattvou  Lókešvarou , nejdůležitějším z božstev, jenž zde měl svou svatyni. Nejednalo  se pouze o královský palác, ale Preah Khan byl také střediskem učenosti a nebyl pouze buddhistickou svatyní , ale byly zde umístěny také svatyně dalších božstev hinduistické kosmogonie, místních duchů, královských předků a zbožštělých lidí.

Preah Khan – Angkor

Chrám leží  nedaleko asi 1,5 km severovýchodně od Severní brány  Angkor Thom , zaujímá plochu okolo 56 hektarů a chrání jej čtyři ohradní zdi. Vnější zeď měří 700 x 800 m a je z lateritu a obklopuje ji 40 m široký příkop. Pokud  půjdete od západní  k východní  bráně    gopúra (monumentální pavilon nad vchodem chrámových zdí), je cesta lemována řadou pilířů, které jsou zakončeny  architektonickým prvkem v podobě lotosu. Po stranách základny podpírají čtyři telamonové  s tělem garudy ( napůl člověk napůl pták) a obličejem lva čtyři výklenky , kde byly kdysi umístěny sochy sedícího Buddhy ( byly zničeny ve 13.století při obnovení bráhmanismu). Dále pokračujete takovým polomostem, který lemuje řada dévů (síla světla ,bůh), asurů(démon) , kteří nesou mnohohlavého nágu (mystická bytost, zčásti kobra). Když vstoupíte do ohrady , nepřehlédnete lateritovou zeď s pětimetrovými garudy, kteří drží ve spárech hady. Nad nimi je cimbuří, kde se také kdysi nacházely postavy Buddhy.  Vstupní pavilon tvoří tři věže , centrální vchod pro jezdce na slonech a povozy a dva postranní vchody. Uvnitř této ohradní zdi byly kdysi obytné domy, dnes je tento prostor zarostlý džunglí. Asi  200metrová cesta vede na křížovou terasu a pokračuje do monumentálního vchodového pavilonu ( gópurou třetí ohradní zdi 175x200m dlouhé). Dále dojdete ke klášteru tvořeného ochozem s vchodovými pavilony na čtyřech světových stranách a v rozích( tento komplex byl zasvěcen Višnuovi).  V severozápadním rohu je malá knihovna a uprostřed stojí prasat (pyramidový chrám), před ním další místnost propojená s lateritovou zdí  (již neprůchodná).

Preah Khan – Angkor

Pokračujeme  dále na východ k první ohradní zdi 55 x 55 m s několika ochozy. Podél západního ochozu je šest malých budov se svatostánkem a terasou. Severní a jižní ochozy mají gópury .Východní ochoz má slepou stěnu  ohraničenou sloupy , s trojitým vstupním pavilonem a dvěma rohovými přístavky, mezi nimiž stojí šest prasatů.
Za západní gópurou první ohradní zdi je síň s dvanácti pilíři vedoucí do centrálního prasatu. Zde se nechte unášet bludištěm ochozů, knihoven, nádvoří a mnoha přilehlých budov s nádhernou výzdobou.

Preah Khan – Angkor

Po prohlídce centrálního prasatu ještě  navštivte neobvyklý pavilon lemovaný balustrádou s nágy , který spočívá na 32 silných , 3,5m vysokých válcovitých sloupech, které se objevují v khmérské architektuře poprvé. O této budově bylo vysloveno mnoho teorií, podle některých zde byl uložen posvátný meč, ale k čemu sloužila nikdo neví.

Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *