• Menu
  • Menu

Kotlářka – vodní nádrž

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Kotlářka – vodní nádrž

Od parku Cibulka je to k vodní nádrži Kotlářka jen několik desítek metrů. Je to příjemné překvapení nejen pro mne. Pro obyvatele této části Prahy příjemná oáza  k odpočinku a relaxaci a také prostor pro sportovní rybolov.  Nově zrevitalizované území s vodní hladinou je otevřeno teprve 2 roky. A jestli se tady dá koupat? V létě si vodu  nejen z hráze, užívají někteří návštěvníci plnými doušky (jak se dozvídám o zdejších rybářů).

Kotlářka retenční nádrž

Revitalizační nádrž Kotlářka se nachází na severním okraji lesoparku Cibulka, poblíž tramvajové zastávky Poštovka.

Kotlářka – vodní nádrž

Rybník Kotlářka byl vyhlouben v místě suché nádrže Homolka, která byla postavena v 80. Letech minulého století a sloužila jako „uklidňovací“ nádrž pro soustřeďování povodňových průtoků Motolského potoka před vtokem do zaklenutí. Nátokový objekt do zaklenutí sloužil také jako lapač splavenin, Při maximální hladině byla nádrž schopna pojmout jen 4 220 m3, takže k retenci povodňových průtoků byla využita pouze třetina její plochy. V roce 2016 bylo rozhodnuto o její přestavbě na nádrž se stálou vodní hladinou.

Kotlářka retenční nádrž

Výstavbu rybníka zkomplikovalo zejména velké množství navážek různého stavebního odpadu, kterými bylo údolí Motolského potoka v minulosti zavezeno a které místy dosahovaly mocnosti až 3 m. Tyto navážky musely být odstraněny až na nepropustné podloží.

Hráz rybníka je nyní obložená kamennou dlažbou a na místě původního vtoku do zatrubněné části Motolského potoka se nachází nový bezpečnostní přeliv a vypouštěcí zařízení. Z důvodu zlepšení protipovodňové ochrany byla původní  hráz navýšena o cca 1 m.

Kotlářka retenční nádrž

Celou revitalizaci ještě doplnila výsadba nových stromů a dubová alej na hrázi. Z části stromů, které musely novému rybníku ustoupit, byly na dně  vytvořeny dřevěné skulptury zatížené kameny  (takzvané mrtvé dřevo), které budou sloužit jako úkryty pro ryby a jiné vodní živočichy.

Výstavbě  rybníka předcházela v roce 2009 revitalizace potoka Cibulka, který byl do té dobyv této části zatrubněn. Přírodní charakter celé lokality dotváří tůně, které jsou důležité pro obojživelníky a bezobratlé živočichy.

Kotlářka retenční nádrž

Chov ryb

Rybník Kotlářka je využíván jako sportovní rybářský revír obhospodařovaný Českým rybářským svazem, územním svazem města Prahy. Rybník je nasazován 2x ročně. Dravé ryby (štika, candát, sumec, bolen) jsou celoročně hájeny. Lov přívlačí a lov na živou či mrtvou rybku nebo její části je zakázán. Platí zákaz lovu ryb z hlavní hráze.

Technické parametry nádrže

Typ nádrže: průtočná

Účel nádrže: retenční, krajinotvorný

Plocha hladiny: 5 864 m3

Objem nádrže: 4 219 m3

Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz

Vodní tok: Motolský potok

Vlastník: Hlavní město Praha

Správa: Lesy hl. m. Prahy

Kotlářka retenční nádrž

 

 

Jana Schlitzová
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *