• Menu
  • Menu

Levoča

Nejvyšší dřevěný oltář na světě je v Levoči

Levoča patří k historickým nejvýznamnějším a turisticky  nejnavštěvovanějším městům na Slovensku. Na historickém náměstí s arkádními vnitřními nádvořími je více než 50 gotických, renesančních a patricijských domů. Části gotického městského opevnění (2km dlouhé) ze 14. a 15. století se zachovaly po obvodu historického jádra. Je zde několik věží, Košická a Menhardská brána.

Levoča

Radnice

Architektonicky zajímavá radnice byla postavena v gotickém stylu koncem 15. století a přestavěna v renesančním slohu na počátku 17. století. Na jižní fasádě jsou alegorické fresky. Zvonice z let 1656-1661, vytesaná v 18. století, má novou střechu připojenou k radnici. Spišské muzeum umístěno v budově radnice. Před radnicí je od roku 1600 klec hanby.

Levoča

Chrám sv. Jakuba – muzeum sakrálního umění

Římskokatolický farní kostel je  druhým největším kostelem na Slovensku a je národní kulturní památkou. Postavený byl před rokem 1400. Je zde nesmírně cenný pozdně gotický interiér a několik fresek z konce 14. století. Velmi pozoruhodný je jeho hlavní oltář, 18,6 m vysoký a 6 m široký, pocházející ze začátku 16. století a vyrobený z lipového dřeva. Sochařská část pochází z dílny mistra Pavla z Levoče. Uprostřed oltáře je skříňka se sochami Madony s dítětem (2,47 m), sv. Jakub st. (2,32 m) a sv. Ján Evanjelistu (2,30 m), reliéfy jsou na křídlech, když je obraz zavřený. Celý interiér kostela, velmi dobře zachovalý, je v podstatě muzeum sakrálního umění středověku. Pozoruhodné jsou gotické oltářní křídla se sochami a malbami.

Levoča

 

Hlavní oltář – nejvyšší dřevěný oltář na světě
Práce mistra Pavla z Levoče je národní kulturní památkou.

Thurzův dům

Mezi nejkrásnější památky města patří jedna z nejzajímavějších renesančních tzv. Thurzov dom. Byl založena v 16. století sloučením dvou gotických domů. Pozornost je věnována sgrafitovému průčelí a štítům. Posvátné budovy zahrnují gotický menšinový kostel s klášterem ze 14. století u městských hradeb, gotické nástěnné malby ze 14. a 15. století a barokní interiéry.

Thurzův dům
Thurzův dům

Kostel sv. Ducha a klášter Minorit

Nacházejí se nedaleko Košické brány a datují se do roku 1747.

Levoča

Město Levoča

Současné město je monumentální rezervací a vzniklo po katastrofě Tatarů v polovině 13. století. Postupně se stalo nejvýznamnějším městem spišské etnické skupiny. Od roku 1271 je sídlem městské správy 24 měst Spiše. Bohatství města dokumentuje historické gotické a renesanční stavby. Levoča byla kulturním centrem reformace na Slovensku.  Úpadek města se odehrával během antihabsburského povstání v 17. století.

Levoča

Nad Tatrou sa blýska
Ve 40. letech 19. století byla Levoča centrem Slovenského národního hnutí studentské generace. Píseň Nad Tatrou sa blýska vznikla v roce 1844 během odchodu bratislavských studentů do Levoče. Text napsal Janko Matúška na melodii slovenské lidové písničky Kopala studienku. V roce 1920 se první sloka stala součástí československé hymny. Od roku 1993 jsou slovenskou hymnou první dvě sloky.

Levoča leží na východním Slovensku v regionu Spiš.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.