• Menu
  • Menu

Lom Výkleky

Člověk obojživelník v lomu Výkleky

Po dvou příjemných dnech v Hrubé Vodě  máme ještě jeden cíl : Lom Výkleky. Po noční bouřce je docela chladno, ale navigace hlásí, že by to sem mělo být nějakých 25 minut a tak jedeme. Lom je dobře přístupný. Projíždíme otevřenou závorou. Zaparkujeme na jednom z parkovišť (jsou tu dvě nad sebou). V sezoně je parkoviště placené..

lom Výkleky

Krásný lom s průzračnou vodou. Skaliska kolem porostlé stromy a náletem. V lomu je několik požárních aut, naštěstí se nic nestalo, ale olomoučtí a polští záchranáři tady mají společné cvičení. Při oblékání chlapíka do stříbrné přilby a speciálního obleku s připojením na barevné kabely, mě mrazí. Mám pocit, že vidím postavu s filmu Člověk obojživelník – Čelovek-Amfibija (zfilmovaný příběh od spisovatele Alexandra Běljajeva). Pozorujeme jeho vstup do vody, se Sárou se pak noříme do průzračné a chladné vody i my. Užíváme si to, je to opravdu paráda! Vylézáme společně s člověkem obojživelníkem a znova pozorujeme, jak jej svlékají ze speciálního obleku a postupně části výstroje odnášejí do speciálního auta.

Přilbové potápění lom Výkleky

Hned u vstupu do lomu je větší plocha s kamenitým  plážovitým vstupem do vody. Vstup do vody je možný s opatrností na dalších místech přímo z kamenitých útesů. Hornina je kompaktní, značně tvrdá a patří k nejkvalitnějším drobám na Moravě. Koupání v lomu ve Výklekách je možné pouze na vlastní nebezpečí !

lom Výkleky

Lom Výkleky

Lom ve Výklekách, stejně jako přilehlé pozemky, jsou ve  vlastnictví  soukromých osob. V lomu ve Výklekách je zakázáno:  stanovat, tábořit, rozdělávat oheň, kácet dřeviny,  či jinak využívat přilehlé soukromé pozemky, v zatopeném lomu je zakázáno koupat psy. Lom využívají potápěči i rybáři.

Do lomu se dostanete od Olomouce po silnici  E442, exit 290 (Velký újezd) směr Výkleky, ve vesnici odbočíte doleva na polní cestu, kde narazíte na značku parkoviště. Z parkoviště to je k lomu 5 minut.

lom Výkleky

Přilbové potápění

Dozvídáme se, že technologie přilbového potápění, která je u HZS ČR zaváděna, čerpá z poznatků při potápění na vrtných věžích. Potápěč je pomocí speciální výstroje od okolního prostředí zcela izolován (oblek, přilba, rukavice), tím  má možnost zasahovat i v prostředí nebezpečných látek (HAZMAT)“ – jedná se o lokace zamořené v škodlivými látkami chemickými, biologickými , radioaktivními a nukleárními (CBRN.Vybavení potápěčů novými potápěčskými obleky s přilbami a možností povrchové dodávky dýchacího média zcela mění současnou technologii potápění.

Přilbové potápění lom Výkleky
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *