• Menu
  • Menu

Martínkovice

Kostely na Broumovsku

Dlouhá přípotoční ves  Martínkovice (německy Märzdorf). Na návrší nad řekou Stěnavou stojí kostel sv. Jiří a Martina. Kolem roku 1384 tady stál dřevěný kostelík, raně barokní věž byla ke kostelu přistavěna v polovině 17. století. Věž se dochovala i po další přestavbě, která probíhala v letech 1692-98.

Martínkovice -pohled na stolové hory v Polsku
Martínkovice -pohled na stolové hory v Polsku

Kostel sv. Jiří a Martina

Kostel patří do tzv. „broumovské skupiny“ a jako jediný je dilem stavitele Martina Allia, známý z přestavby klášterního kostela sv. Vojtěcha v Broumově. Půdorys kostela je založen na základě řeckého kříže. Střední část vrcholí kupolí. Prostor pro freskovou výzdobu, která zpodobňuje výjevy ze života Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina,  je dílem Antonína Schefflera. Kostel byl v roce 1990 vykraden. Ztráty byly značné, zloději odnesli několik vzácných soch, včetně dřevěných figurek z chrámového betléma.

kostel sv. Jiří a Martina
kostel sv. Jiří a Martina

Vzácné jsou varhany se 744 píšťalami, téměř zachovalé a jedny z nejcennějších na Broumovsku. Autorem nástroje z roku 1769 byl broumovský varhanář Franz Sussmuth. Kostel se nachází na severním okraji obce.

Hřbitov a Křížová cesta

Kolem kostela je hřbitov. Křížová cesta, která pochází z první poloviny devatenáctého století, vede kolem hřbitovní zdi.  Pískovcové malé kapličky s nápisovou deskou zdobenou zlatými střapci a nad ní Boží oko. Zachovaly se dvě tyto desky , v nejlepším stavu se pak nachází malba zobrazující Krista na Mariině klíně, druhou zachovalou malbou je výjev kladení Kristova těla do hrobu.

Barokní fara

Významná stavební památka z roku 1690 a je dílem Martina Allia z Löwentalu. Na faře pobýval často významný český historik Václav Vladivoj Tomek. Fara není v dobrém stavu, dnes ji vlastní občanské sdružení, které chce faru oživit a zrekonstruovat.

fara u kostela sv. Jiří a Martina
fara u kostela sv. Jiří a Martina

.

Památník padlým- vojenský hřbitov z 1. a 2. světové války

Tisíce ubožáků za 1. světové války zahynuly a byly pohřbeny v hromadných hrobech na tzv. vojenském hřbitově v dolní části obce. Mezi Martínkovicemi a Broumovem byl zbudován v roce 1915 velký zajatecký tábor. Kromě zajatců zde zemřelo téměř 400 rakouských vojáků. Ti byli zpočátku pohřbíváni na civilním hřbitově (asi 18), pro další bylo zřízeno zvláštní oddělení na vojenském hřbitově. Zajatci byli zaměstnáváni pouze v táboře, kde rozvedli vodovod, stavěli nové baráky, parní lázně, pekárnu a svým zemřelým kamarádům zbudovali na vojenském hřbitově, podle návrhu zajatého ruského inženýra, krásný památník. Po válce byly československými vojenskými úřady táborové stavby rozprodány různým stavitelům i soukromníkům. Vojenský hřbitov byl komisí pro péči o válečné hroby důstojně upraven.

Vojenský hřbitov z 1. a 2. světové války
Vojenský hřbitov z 1. a 2. světové války

Během druhé světové války bylo na vojenském hřbitově pohřbeno 122 ruských zajatců, kteří zemřeli koncem války údajně při pochodech smrti. Jejich hroby místní hrobník Treutler upravil a opatřil dřevěnými pomníčky. /text: http://www.martinkovice.cz//

 

Barokní most přes řeku Stěnavu
Kamenný obloukový most o čtyřech klenbách s rozpětím 3,2  až  7,3 metru nad řekou Stěnavou a mlýnským náhonem. Rekonstrukce mostu byla provedena v roce 2007.

 Broumovsko a výlety do okolí

Nádherný kraj Broumovska má pro výletníky připravenou pestrou škálu dalších  krásných výletů – klášter Broumov a Hvězda, Broumovské skály,  Teplice nad Metují, Božanov, Ruprechtice. Další zajímavé výlety pak nabízejí blízké stolové hory, příroda i města v Polsku.

Martínkovice
Martínkovice
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *