• Menu
  • Menu

Teplá

Návštěva v Karlovarském kraji

Po krásném výletě ke Třem křížkům a západu slunce nad Upolínovou loukou, po noci strávené v klášteře premonstrátů v Teplé a návštěvě starého klášterního hřbitova jsme ještě zastavili v historickém městečku se stejným názvem Teplá.

klášter premonstrátů Teplá

Teplá

Město ležící v Tepelské vrchovině v údolí na řece Teplá, 12 km východně od Mariánských Lázní. Město je svou rozlohou deváté největší v České republice a je větší než Hradec Králové i Olomouc.

Teplá vznikla jako osada se zemskou bránou a celnicí na tehdejší hranici českého přemyslovského knížectví. Tepelská celnice byla jednou z nejvýznamnějších v zemi.Ve 12. století pokračovala německá expanze na české území, která skončila odtržením sedlecké provincie. Důrazným ochráncem českých práv se stal velmož Hroznata. V roce 1193 založil z hospodářských důvodů poblíž své tvrze Teplá premonstrátský klášter, který časem převzal hlavní tíhu obrany zemské stezky.

teplá náměstí

Centrem města vede svažité Masarykovo náměstí, kde stojí stará  radnice čp. 1 z počátku 18. století, barokní jednopatrová budova s mansardovou střechou a pětibokou zvonicí. Významnou stavbou je stará latinská škola z roku 1574, založená opatem Janem Myšínem. Ve městě je několik barokních domů. Dominantou města je pak z části poškozený děkanský kostel sv Jiljí.

Kostel sv. Jiljí

Kostel vybudovaný pozdně barokně v letech 1762-65 tepelským stavitelem Václavem Hausmannem na místě straší gotické svatyně. Z kvalitního barokního zařízení je hodnotný hlavní oltář z roku 1724, který sem byl v roce 1785 převezen ze zrušeného klášterního kostela v Chotěšově.

kostel sv. Jiljí

Barokní sloup Nejsv. Trojice

Barokní sloup se nachází uprostřed náměstí a hned na první pohled upoutá každého svou bohatou sochařskou výzdobou. Architektem je tepelský stavitel Wolfgang Braonbock a sochy jsou od žlutického sochaře Oswalda Josefa Wendy.

Barokní sloup

Na balustrádě stojí sochy bl. Hroznaty, sv. Rozálie a Jana Nepomuckého, na podstavcích ve střední části sv. Václav, Florián a Leopold. V nejvyšší části jsou sochy sv. Norberta, Vojtěcha a Quodvuldtea.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *