• Menu
  • Menu

New Grange – Irsko 1

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Irsko » New Grange – Irsko 1

New Grange na seznamu světového dědictví UNESCO

New Grange je pravděpodobně jednou z nejlepších památek evropské pre-historie. Postaven v průběhu neolitu nebo mladší doby kamenné 3200 př.nl, byl součástí prosperující zemědělské komunity, která prosperovala v údolí Boyne v Irsku. Archeologové klasifikují New Grange jako průchozí hrobku, ale pro své stavitele byl New Grange mnohem víc než jen místo pohřbu. Jde o posvátné místo duchů dávných předků, je odkazem do světa božstev a sloužilo jako kontaktní místo pro rituály a oslavy. Chodbové hrobky, jak název napovídá, se skládají z chodby vedoucí do komory, kde byly umístěny ostatky mrtvých (obvykle zpopelněné). Průchod a komora jsou pokryty velkou hromadu kamenů a zeminou. Lidé, kteří postavili tuto stavbu, museli investovat spoustu času a sil a svědčí také o dobře organizovaných společností.  Má podezdívku z šedobílého kamene a vršek porostlý travou.

hrobka Knowth
hrobka Knowth

 New Grange je součástí velkého komplexu památek postavených podél ohybu řeky Boyne. Další dvě hlavní památky jsou Knowth a Dowth.

Knowth je znám od roku 1962. Archeologové objevili ještě 18 menších hrobek po celém kopeci.  Knowth byl ústředním bodem pro rituální činnost až do mladší doby bronzové. V průběhu dějin se pahorek proměnil v opevněné osídlení a 800 n.l. se stal sídlem králů severní Brega, z nichž jeden se stal nejvyšším králem Irska.Dowth, v údolí Boyne , je ze tří velkých hrobek nejméně známý. Práce na vykopávkách není ještě dokončena.

New Grange však přitahuje největší pozornost. V západní Evropě je vlastně jedinečný, obsahoval tajemství, které zůstaly skryty stovky let. Průchod do New Grange je úzký a 60 metrů dlouhý. Vede do komory se třemi bočními výklenky. Tato komora je zastřešen sedlovou klenbou, který zůstala neporušená a vodotěsná. Bez ochrany nebo opravy. Mohyla, která navazuje na komoru  váží odhadem 200.000 tun. Jak je typické u irských chodbových hrobů, výklenky na pravé straně, hned u vstupu, jsou největší a ozdobené. V prvním patře tohoto výklenku leží dvě kamenné žulové mísy, jedna uvnitř druhé. Jsou ukázkou dovednosti svých neolitických tvůrců. Na rozdíl od dalších dvou výklenků, které byly vyrobeny z pískovce. Archeologové se domnívají, že tyto kamenné mísy sloužily k uchování pozůstatků mrtvých. Bohužel komora byla narušena ještě před řádnými vykopávkami, není známo, kolik lidí bylo původně pohřben v New Grange. Objeveny byly pozůstatky pěti těl, i když původní číslo bylo pravděpodobně mnohem vyšší. Většina z nalezených kostí bylo zpopelněno. Mezi artefakty byly korálky vyrobené z kostí, přívěsky a leštěné kamenné koule. Nepochybně, tyto objekty měly zvláštní význam v pohřebním rituálu. Celý Newgrange vykopal až archeolog Michal J. O´Kelly mezi roky 1962 a 1975.

New Grange je znám od roku 1699. Do té doby to vypadalo jen jako velký, zarostlý kopeček. Dowth tak vypadá dnes. Je zvláštní, že i když byl znám, ležel nerušeně po staletí. S největší pravděpodobností kvůli pověrčivosti a z úcty k mrtvým. V keltské mytologii, New Grange (nebo Si bhru)  byl domovem největšího z keltských bohů, Dagda Mor a jeho syna Aongus. A po většinu historie byl New Grange uctíván jako posvátné místo.

 New Grange obklopuje kruh z 12 vztyčených balvanů. Původně jich bylo pravděpodobně víc, ale pokud ano, byly odstraněny již dávno. Účel kamenného kruhu je nejasný, ale výzkum ukazuje, žemohl mít astronomické funkci. V každém případě to byla poslední etapa budování v New Grange. S příchodem Keltů, byl New Grange byl přeměněn na svatyni keltských bohů. Brú na Bóinne se objevuje v mnoha velkých keltských mýtech. Jako příbytek božstev, byl ctěn i z dob římské Británie

V r. 1142 při založení opatství Mellifont, patřící řádu Cisterciáků, spadal pozemek řádu.

V New Grange, vstupní kámen je všeobecně považován za jednoho z nejlepších výsledků evropského umění neolitu. Bylo učiněno mnoho výzkumů a výkladů o tomto umění. Jsou lidé, kteří tvrdí, že umění vypadá jako série map okolí, mapy hvězd, nebo mapy života po smrti. Někteří věří  v meditační zařízení, nebo tvrdí, že představuje obrazy vyvolané halucinogeny. Jiní argumentují, že to je hudba. Nejpopulárnější teorie je, že formy představují střídání ročních období, označením velkých slunečních události jako slunovratů a rovnodenností. Nad vchodem do pasáže v New Grange je otvor. Jeho účelem je umožnit slunečním paprskům proniknout do komory během nejkratších dní v roce, kolem 21. prosince zimního slunovratu.

New Grange
New Grange

Od 19. prosince do 23 za úsvitu,   proniká úzký paprsek světla do střešního. Dosahuje až na podlahu komory a postupně se rozšiřuje k zadní části chodby. Jak je slunce výš, paprsek se rozšiřuje v komoře tak, že celá místnost se dramaticky osvětlí. To trvá 17 minut, zhruba od 08:58 do 09:15. U New Grange si musíme uvědomit, že byl postaven o 500 let dříve než Velké pyramidy, a více než 1000 let před Stonehenge. Záměrem jejích stavitelů bylo bezpochyby označit začátek nového roku. Kromě toho může sloužit jako silný symbol vítězství života nad smrtí. Každý rok v období zimního slunovratu se New Grange těší velké pozornosti. Lidé se shromáždí u starobylé hrobky čekají na svítání. Stejně, jako to dělali před 5000 lety.

New Grange je přístupný veřejnosti po celý rok. Knowth je otevřen od května do října. K Newgrange je možné se dostat autobusem z Dublinu z hlavního autobusového nádraží s přestupem v přímořském městě Drogheda. Tam trvá cesta necelou hodinu, z Droghedy pak deset minut. Prohlídka Newgrange včetně cesty malým autobusem a expozice v návštěvnickém centru trvá necelou hodinu a půl.

V okolí je možné navštívit i další památky, dějiště bitvy na řece Boyne mezi protestantským vévodou Vilémem Oranžským a katolickým králem Jakubem VII. v roce 1690 a město Drogheda s galerií v kostele, katedrálou, branou a hradbami.

následující výlet

plán výletu

Dana Dajdulka

Více jak 15 let se pro mě stalo cestování drogou. Za tu dobu jsem mimo Evropu navštívila USA, Nový Zéland, Thajsko, Kambodžu, Velikonoční Ostrovy... poslední roky se mou láskou stala Jižní Amerika. Každá další cesta je pro mne nejenom výzvou, ale také uskutečněnými sny poznat místa , které tak dobře znám z knih a cestopisů.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *