• Menu
  • Menu

Nové Hrady

Město Nové Hrady založili Vítkovci roku 1279. Město bylo  postaveno na místě osady stojící při Vitorazské stezce spojující Čechy a Podunají. Roku 1368 byly Nové Hrady povýšeny na královské město s hradbami. Zdejší rybníky vybudoval Jakub Krčín z Jelčan. Roku 1620 věnoval císař  Ferdinand II. panství Karlu Bonaventurovi Buquoyovi.

Nové Hrady

Původní gotický hrad , poprvé doložen k roku 1279. V držení Vítkovů- pánů z Landštějna, později Rožmberků. V 15. století několikrát dobyt a vypálen, husité ho vypálili , roku 1467 vyhořel a obnoven byl až v 1. polovině 16. století. Roku 1573 století poškozen výbuchem střelného prachu a zemětřesením. V 17. století byl hrad opraven a mohutně opevněn. V roce 1619 dobyt císařským generálem Karlem Bonaventurou Buqoyem.

Hrad Nové Hrady

V majetku Buquoyů až do roku 1945.  Hrad původně bergfritového typu má nezvyklou průchozí dispozicí se dvěma branami a mohutný vyzděný okružní hradní příkop – jeden z největších na českých hradech.Novohradský hrad pozbyl své původní funkce panského sídla v důsledku požáru r. 1573. Romanticky uvažující Jiří Jan, který se intenzivně zabýval rodovou historií,  hodlal promyšlenými stavebními zásahy akcentovat rodovou tradici i původní středověký charakter obou nejstarších rezidencí Nové Hrady  (a Rožmberk)- Ponechání buquoyského archivu v Nových Hradech bylo nejenom praktické , právě zde sídlily veškeré buquoyské úřady. Nové prostory fideikomisní knihovny a archivu vznikly zřejmě během stavebních úprav v poslední dekádě 18. století, kdy byla o patro zvýšena vstupní věž.

Trojkřídlý empírový zámek – návrh  architekta Franze Werschafelda postaven v letech 1801-1810, mimořádnou zálibu v přetváření sídel, jejich interiérů i oklní krajiny sdílel Jan Buquoy se svou matkou Gabrielou, roz. Rottenhanovou (1784-1863), po které zdědil múzické sklony a výtvarný talent. Na stavebních úpravách nedokončeného zámku se od roku 1847 podíleli zednický polír Johann Schulz, tesař Wenzwl Zethofer, kameník Urban Reiter a sochař Fridrich Schattauer. Interiéry zámku pozbyly úpravami za Jiřího Jana svého pozdně klasicistního charakteru, který nahradilo nastupující druhé rokoko.

Zámek Nové Hrady

Kostel sv. Petra a Pavla – v roce 1284 farní kostel, kostel r, 1467 však vyhořel a v 16 století  byl přestaven do slohu gotického s prvky renesančními. V blízkosti kostela  byla v letech 1679 -1685 postavena obdélná budova kláštera servitů, uprostřed se čtvercovou rajskou zahradou.

Kostel sv. Petra a Pavla Nové Hrady

Novohradská kovárna – kulturní památky z počátku 18. století. Expozice kovářských výrobků a zemědělského nářadí. Ukázky tradiční kovářské práce , komentovaná prohlídka bytových prostor.

Kovárna Nové Hrady – národní památka

Nedaleko kostela , v domě čp. 14, je umístěn mobiliář barokní lékárny ze 17. století. U hradu  začíná 46 km dlouhá okružní  naučná stezka pro cyklisty Paměti Novohradska. 17 zastavení ukazuje historii kraje. Přímo na náměstí začíná 3 km dlouhá naučná stezka Sokolí hnízdo , která  na 15. zastávkách seznamuje a ukazuje  na typické ekosystémy přírodního parku Novohradské hory.V blízkém okolí je  unikátní a turisty velmi navštěvovaný přírodní park Terezino údolí.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *