• Menu
  • Menu

Ostrov sv. Kiliána

Ostrov s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele v Davli

Archeologická lokalita nad soutokem Vltavy a Sázavy jižně od Davle. Benediktinský klášter, druhý nejstarší mužský klášter v Čechách, zde vznikl v roce 999.

ostrov sv. Kiliána, Davle
ostrov sv. Kiliána, Davle

Klášter Stětí sv. Jana Křtitele – Sancti Johannis Baptistae in Insula

Zakladatelem kláštera byl Boleslav II. Mnichy z bavorského kláštera v Niederaltaichu sem přivedl až Boleslav III.V roce 1137 zničil klášter požár, roku 1279 němečtí vojáci, další drancování následovalo roku 1381 a požár v r. 1403. Definitivní konec a zánik kláštera se datuje na rok 1420, kdy sem vpadli Husité. Řeholníci utekli do kláštera sv. Jana pod Skalou. V době rozkvětu stála na ostrově románská bazilika sv. Jana Křtitele se třemi apsidami, průčelí pocházelo z 12. století a při ní vlastní klášter. V letech 1898-99, 1907 a 1993 archeologové odkryli základy staveb a hroby mnichů s kamenem pod hlavou.

Tříhektarový ostrůvek je porostlý stromy a vegetací. Z původního kláštera se zde nacházejí pouze kamenné ruiny. Ostrůvek se nachází pod skalnatým břehem blízko Vranské přehradní nádrže, kolem je vedena lodní trasa. Na ostrov je přístup pouze lodí nebo na člunu.

ostrov sv. Kiliána, Davle
ostrov sv. Kiliána, Davle

Kostel sv. Kiliána

Tento kostel, jediný v České republice zasvěcený sv. Kiliánovi, leží naproti ostrovu, na levém břehu Vltavy. V legendě se vypráví, že pod levým ramenem Vltavy vedla tajná chodba spojující klášter  s kostelíkem sv. Kiliána na levém břehu.

na břehu Vltavy v Davli
na břehu Vltavy v Davli

Vorařská obce Davle

V červnu 2014 se na ostrově konala pod širým nebem mše a poutní slavnost při příležitosti svátku J. Křtitele. Celbrantem byl pražský arcibiskup Dominik Duka. Davle byla vyhlášena vorařskou obcí a kardinál pokřtil její novou vlajku.

voraři na Vltavě
voraři na Vltavě

 

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *