• Menu
  • Menu

Pilatus

 Nejstrmější zubačkou na světě až do oblak 

Pilatusbahn je světovým unikátem se svým sklonem 48%. Projekt je  srovnatelný s přistáním na Měsíci 20. století. Trasa je dlouhá 4,6 km.Výškový rozdíl na vrchol je 1629 m. Lanovka na Petřín má sklon 29,5%. Nástupní stanice je v Alpnachstadtu. Trať je v provozu v období od května do listopadu, ale je také odvislá od počasí  a sněhových podmínek. Vizionářskou představu dopravního prostředku navrhl ing. Edward Lochner . Navrhl finančně přijatelné dopravní spojení .  Projekt  je srovnatelný s přistáním na Měsíci 20. století. Nejstrmější zubačka se poprvé rozjela v roce 1889. První vozy, které  zde jezdily , byly na parní pohon ( jsou k vidění v dopravním muzeu ve Vekehrshaos v Lucernu). Elektricky poháněné červené vagónky jezdí od r.1937.

Pilatusbahn

Pilatus

Hora Pilatus – zjevuje se a impozantně se vypíná nad jezerem Vierwaldstattersee (jezero čtyř kantonů)  jihozápadně od města Lucern. Vrchol hory je 2128 m.n.m. Svou atraktivitou a touhou   po poznání hora lákala turisty již od nepaměti a tak idea o vytvoření nějakého mechanizovaného dopravního prostředku , která byla  jasným turistickým i ekonomickým vývojem, vznikla ve druhé polovině 19.  Do té doby bylo možné horu navštívit pouze po svých.

Pilatusbahn

Na horu se můžete dopravit  zubačkou z městečka  Alpanachstadtu , do kterého můžete přijet třeba úzkokolejným vlakem nebo lodí z Lucernu , ale také autem nebo autobusem. Můžete také zvolit cestu  visutou lanovkou z Kriens.

cesta zubačkou na na Pilatus

Pilatus je odvozen od legendy , která praví, že zde je pohřben Pilát Pontský. Posledním místem odpočinku Piláta Pontského bylo bývalé jezero Pilatus. Ve středověku byl z těchto důvodů přístup na horu zakázán.Jeho tělo bylo svrženo do temného jezera a od těch dob zde strašil jeho duch. Hora byla prý i domovem draků a tak až do konce 16.století se nikdo neopovážil na horu vstoupit. Tuto kletbu vysvětlil a zrušil až luzernský  kněz se svou skupinou.

Hotel Pilatus –Kulm je historický horský hotel postaven v roce 1890 ve výšce 2 132 m.n.m je dnes památkově chráněným objektem. Pokoje jsou velkoryse řešeny v moderním alpském stylu.  Nepřekonatelnou devizou je nejenom atraktivnost prostředí, ale i neopakovatelná panoramata a výhledy do okolí.

Hotel Pilatus KulmGolden round trip

Golden round trip

Oblíbená a pro turisty atraktivní je  cesta „Golden round trip“ což znamená  v reálu : plavba výletní lodí z Lucernu přes jezero do Almanachu v kombinaci s dosažením vrcholu  zubatkou a dolů  visutou lanovkou.

Pilatus

Fotografovala: Tereza Schlitzová

Na Pilatus jsme přijeli od dalšího unikátu – Rýnských vodopádů, které jsou největší v Evropě.

klíště

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.