• Menu
  • Menu

Kampa a Čertovka – výlet s dětmi

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Kampa a Čertovka – výlet s dětmi

Kampa a její okolí slouží nejenom k romantickým  procházkám obyvatelů Prahy , rádi sem míří kroky tisíce turistů, je možné zde v letních měsících  odpočinout  na trávě pod vzrostlými stromy, navštívit Muzeum Kampa, shlédnout například často instalované výstavy , fotografie z domova i ze světa , ale je možné  kochat se krásou a pohledy na pulsující Vltavu s výletními parníky, ale také  odsud pozorovat Karlův most s pozadím Hradčan , Národní divadlo a desítky dalších úchvatných budov zapadajících do panoramatu stověžaté Prahy.  Kampa je  prostorem   a místem  , kde se několikrát za rok pořádají různé akce spojené s hudbou,  divadlem , malováním , jarmarky , či akcemi spojenými s Mikulášem , adventem, vánocemi nebo jinými důležitými i nedůležitými akcemi. Během celého roku je zde nedefinovatelný , ale o to krásnější duch  opojení a sounáležitosti s místem.

Kampa

Kampa je malý umělý ostrov s rozlohou 2,65 ha   na Vltavě, lokalizovaný na  Malé Straně, oddělený mlýnskou strouhou Čertovkou. Nejstarší zmínka  o Kampě pochází z roku 1169. Přirozené náplavy a navážky z požárů zvyšovaly plochu umělého ostrova a v počátcích 17. století byly zpevněny břehy. Od 17. do 20.století byly na Kampě pořádány známé hrnčířské trhy.

Po zahradách, které postupně začaly na ostrově vznikat, se zde počátkem 15. století začaly stavět mlýny. Z Karlova mostu se dalo po schodech , které zde byly postaveny, sejít na Kampu od r.1884. Vzniklé zahrady později začaly nahrazovat zahrady šlechtické. , v 17. století  byla např. vybudována Michlovská zahrada , která byla součástí paláce na Újezdě, Odkolkovská zahrada , na ni navazující Kaiserštejnská zahrada. Po druhé světové válce  byly zahrady propojeny a vznikl zde park přístupný veřejnosti. Z mlýnů je   asi nejznámější  , vybudovaný přímo na Vltavě, Sovův Mlýn , kde od roku 2001 je Muzeum Kampa . Na Velkopřerovském náměstí je to  renesanční Velkopřerovský mlýn (Štěpánovský) ze 16.století, U Čertovky stojí mlýn  „HUŤ“. Mlýnské dřevěné kolo je z roku 1995.

 Na Kampě je několik soch a pomníků, pomník Josefa Dobrovského, z bílého mramoru Dívka s hrozny, Sedící dívka a jistě populární mimina sochaře  Davida Černého.

Kampa

Čertovka je umělý vltavský kanál, který odděluje Kampu od Malé Strany. Na jeho výstavbě se podíleli Johanité, tímto kanálem bylo možno přivádět a regulovat přítok vody k mlýnům. Dle pověsti je jméno Čertovka odvozeno od ženy označované jako ďábelská, která v blízkosti bydlela.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *