• Menu
  • Menu

Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor.

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Liberecký kraj » Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor.

Pokud se podíváte do mapy Jizerských hor, okolo druhé nejvyšší hory na České straně  Jizery (1122), najdete malou přírodní rezervaci pod názvem Prales Jizera.

Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor.

Celá oblast je nepřístupná, ale Pralesem Jizera projdete  z Klečové louky po žluté na vrchol Jizery. Chráněné území má rozlohu 92,44 hektarů a jako rezervace byl park vyhlášen v roce 1960 s cílem ochrany nejlépe zachovalých zbytků původních vrcholových smrčin (klimaxové smrčiny) . V době vyhlášení rezervace bylo toto území v minulosti jen málo dotčeno  úmyslnou těžbou a převažovala zde  převážně přirozená obnova.

Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor

V minulosti se tohoto území dotkly holoseče jen okrajově a od roku 1930 se v této oblasti těžilo výběrovým způsobem. Exhalace  z německých a polských elektráren ovšem zasadily  původnímu porostu velkou ránu. Kyselé deště, kalamity kůrovce a silné poryvy větru dokonaly dílo zkázy. Už v roce 1966 byla jižní část území zasažena rozsáhlými polomy v důsledku čehož vznikly holiny o rozloze 20 ha. Přirozená obnova nenastala a umělá obnova z roku 1980 nebyla zrovna nejšťastnější. Ani pozdější zásahy plošných výsadeb v podsadbách uschlých smrčin nebylo vhodným  řešením. Použil se cizorodý genetický materiál smrku ztepilého a nesmyslné výsadby klečí, které se zde až na malé výjimky nevyskytovaly . V současné době se uvažuje o  postupném odstranění těchto výsadeb, což nebude problém u klečí, což se nedá říct o smrkovém porostu  pochybného genetického původu, které pokrývají  více  jak polovinu území a na části této plochy se nachází významně smrk autochtonního původu.

Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor.

    Hledá se nejvhodnější materiál u výsadeb mladého smrku. V okrajových částech území, zejména v jižním úbočí, je vhodné zavádět do porostů příměs buku a jedle, na vhodných místech i javor klen. V dalších částech území lze pak doporučit výsadby jeřábu. Všechny tyto výsadby musí být nejlepším možným způsobem chráněny před poškozením zvěří.

Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor.

Název prales pro Prales Jizera se mi zdá trochu nadsazený, snad pouze“ Jizera“ je prastarý název možná až keltského původu a doufejme , že se záměry ochranářům podaří. Vždyť ta   původní krajina u nás téměř neexistuje.

hora Jizera
Jan Schlitz
Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *