• Menu
  • Menu

Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Liberecký kraj » Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor

Pokud se podíváte do mapy Jizerských hor, okolo druhé nejvyšší hory na České straně  Jizery (1122), najdete malou přírodní rezervaci pod názvem Prales Jizera.

Pohádkový prales

Pokud se podíváte do mapy Jizerských hor, okolo druhé nejvyšší hory na České straně  Jizery (1122), najdete malou přírodní rezervaci pod názvem Prales Jizera.

Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor.

Celá oblast je nepřístupná, ale pralesem Jizera projdete  z Klečové louky po žluté na vrchol Jizery. Chráněné území má rozlohu 92,44 hektarů a jako rezervace byl park vyhlášen v roce 1960 s cílem ochrany nejlépe zachovalých zbytků původních vrcholových smrčin (klimaxové smrčiny). V době vyhlášení rezervace bylo toto území v minulosti jen málo dotčeno  úmyslnou těžbou a převažovala zde  převážně přirozená obnova.

Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor

Jizera

V minulosti se tohoto území dotkly holoseče jen okrajově a od roku 1930 se v této oblasti těžilo výběrovým způsobem. Exhalace  z německých a polských elektráren ovšem zasadily  původnímu porostu velkou ránu. Kyselé deště, kalamity kůrovce a silné poryvy větru dokonaly dílo zkázy. Už v roce 1966 byla jižní část území zasažena rozsáhlými polomy v důsledku čehož vznikly holiny o rozloze 20 ha. Přirozená obnova nenastala a umělá obnova z roku 1980 nebyla zrovna nejšťastnější. Ani pozdější zásahy plošných výsadeb v podsadbách uschlých smrčin nebylo vhodným  řešením. Použil se cizorodý genetický materiál smrku ztepilého a nesmyslné výsadby klečí, které se zde až na malé výjimky nevyskytovaly. V současné době se uvažuje o  postupném odstranění těchto výsadeb, což nebude problém u klečí, což se nedá říct o smrkovém porostu  pochybného genetického původu, které pokrývají  více  jak polovinu území a na části této plochy se nachází významně smrk autochtonního původu.

Prales Jizera – přírodní rezervace Jizerských hor.

Hledá se nejvhodnější materiál u výsadeb mladého smrku. V okrajových částech území, zejména v jižním úbočí, je vhodné zavádět do porostů příměs buku a jedle, na vhodných místech i javor klen. V dalších částech území lze pak doporučit výsadby jeřábu. Všechny tyto výsadby musí být nejlepším možným způsobem chráněny před poškozením zvěří.

Název prales pro Prales Jizera se mi zdá trochu nadsazený, snad pouze“ Jizera“ je prastarý název možná až keltského původu a doufejme , že se záměry ochranářům podaří. Vždyť ta   původní krajina u nás téměř neexistuje.

hora Jizera
Jan Schlitz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *