• Menu
  • Menu

Svatý Jan pod Skalou – výlet s dětmi

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Svatý Jan pod Skalou – výlet s dětmi

Malebná obec Svatý Jan pod Skalou

Obec zasazená do nádherné přírody, patří do Národní rezervace Český kras. Obec, zajímavá svými historickými památkami, pramenem „léčivé vody „ , skalami, svými kulturními akcemi a obec hojně navštěvovaná turisty z Česka i zahraničí.

Kaple povýšení Svatého kříže – stojí na skalním převisu, na tomto místě se podle legendy zjevil poustevníkovi Ivanovi sv. Jan Křtitel. V roce 1602 zde dal postavit maršál císaře Rudolfa II. Heřman Kryštof Rusworm oltář a mramorové sousoší „ Setkání sv. Ivana a sv. Jana Křtitele“ , které patří mezi nejstarší mramorová sousoší u nás. Roku 1714 byly nad tímto sousoším postavená kaple v půdorysu řeckého kříže. Původně měla stejné štíty a nad bočními stěnami. Uvnitř je zdobena nástropní freskou od J.V.Spitzera   „ Nalezení sv. Kříže císařovnou Helenou „.

Kaple sv. Maxmiliána – stavitel Gruber zde postavil novogotickou krásnou kapli, kamenické práce provedl František Jedlička. Kaple byla vystavena r.1847-49 jako hrobka rodiny Bergerových.

Vysoká  vápencová stěna nad obcí se vypíná do výšky 160 m nad dnem údolí. Směrem k Bučovicím, za klášterem vyvěrá krasový pramen s průměrnou vydatností 20l/s – 29l/s a stálou teplotou 11,3-11,6 stup.celsia. Úplný geologický profil akumulací je jedním z nejlepších hodnocených profilů v Evropě. Jeskyně , kde je možné sledovat sladkovodní vápence, je přístupná z kostela. Jeskyně vznikly po ukončení sedimentace podzemním odnosem a výmolovou činností. Již v 9. století jeskyni obýval legendární poustevník Ivan. Žil zde osamocen ,42 let, poté co se vzdal světského života. Ivan byl synem slovanského knížete Gostimila. Později jeskyně sloužila jako svatyně, u které byl nakonec postaven kostel a klášter.

Svatý Ján pod skalou
Svatý Ján pod skalou

Studánka sv. Ivana (Ivanův pramen) je nejznámější z pěti pramenů). Voda obsahuje převážně vápenato–hořečnaté soli , je velmi nízko aktivní. Voda z Ivanova pramene byla od nepaměti  považována za léčivou. Voda je příjemným osvěžením pro tisíce turistů, kteří  pramjen navštíví. Svatojánský krasový pramen se dělí na dvě hlavní větve „ Pramen Ivan“ a „Pramen Ivanka“. Modlitba za vodu : Ubývá míst, kam chodívala pro vodu starodávná milá, kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička a poutnící skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní …úryvek z básně.

Obec Svatý Jan pod Skalou , která patří do národní  přírodní rezervace Karlštejn, se nachází 20 km jihozápadně od Prahy, nedaleko města Berouna. V místě byla vytvořena první značená turistická cesta v Čechách – cesta Vojty Náprstka:  Beroun – Sv.Jan – Karlštejn.

V okolí jsou tři naučné stezky a zajímavý skanzen Solvayovy lomy těžby vápence , které má pod svojí petronací společnost Barbora.

Už od 15. století se  v obci   každou poslední červnovou sobotu a neděli koná svatojánská pouť.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *