• Menu
  • Menu

V Pískovně, přírodní rezervace

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » V Pískovně, přírodní rezervace

V ráji?

V Ráji se jmenuje ulice v Dolních Počernicích, kde jsme  zaparkovaly. Hned při vstupu nás vítá krásný pohled na pasoucí se koně, které patří jezdeckému oddílu Počin. Kolem potoka pak  přicházíme až do míst, kde je rybník.

Jsme tu téměř samy a tak si užíváme nejenom ptačího koncertu, který je balzámem na duši. Z klidu nás vyruší přistávající kachny a další opeřenci nebo vydra, která řádí u břehu. Jdeme kolem chat až dozadu, kde nás zastaví plot. Je to tu jak v džungli, takový hodně malý Khao Sok. Škoda, že se nedá projít dále, abychom mohly rybník obejít dokola. Vracíme se a jdeme po druhém břehu.

Příjemnou procházku pak zakončíme točeným pivkem na zahrádce v hospodě Český statek.

V Pískovně přírodní rezervace

Přírodní rezervace V Pískovně

Přírodní rezervace  V Pískovně se nachází v severozápadní části Dolních Počernic, kde se potkávají potok Rokytka a Svépravický. Dříve se tady těžil písek, jak napovídá i název.Území přírodní rezervace je součástí České křídové tabule a je tvořeno převážně opukami a pískovci s řadou míst výskytu písníků, k nimž patří i ten zdejší. Písek se zde těžil od konce 19. stol. až do konce 50. let 20. stol. Pak byla pískovna postupně zaplavena a objevily se nálety dřevin, do pískovny byl později sveden přívod vody z upraveného Svépravického potoka. Zatopením odumřela část zdejších stromů, jejichž pařezy zde vidíme. Přírodní rezervací byla oblast (s rozlohou 7,06 ha) vyhlášená v roce 1988.

V Pískovně přírodní rezervace

Je tady hnízdiště a letovou zastávka mnoho druhů ptactva -volavka popelavá, rákosník zpěvný lyska černá, potápka roháč, slípka zelenonohá moudivláček lužní, kachna divoká, rákosník obecný, moták pochop, kulík říční, strnad rákosní. Když máte štěstí, objevíte i ledňáčka. Ze savců jsou zde:  ondatra pižmová a myška drobná.

V zatopené pískovně převládají mokřadní druhy rostlin – kosatec žlutý, ostřice řízná, tužebník jilmový, šťovík přímořský, žluťucha lesklá, kakost měkký, ostřice pašáchor, , orobinec širolistý, sítina rozkladitá, dvojzubec trojdílný. Ostrůvek lužního lesa je tvořen olší lepkavou, vrbou bílou a vrbou křehkou.

V budoucnu se přírodní rezervace stane součástí rozsáhlého přírodního parku „Na Čeňku“, jehož projekt je již zpracován. V současnosti došlo i k revitalizaci velké černé skládky, která přímo s rezervací sousedila. Skládka byla přeměněna na parkovou plochu za podpory strukturálních fondů EU a vhodně dotváří kolorit této velmi zajímavé lokality.

přírodní park „Na Čeňku“

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *