• Menu
  • Menu

Valašské muzeum Rožnov pod Radhoštěm

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Moravskoslezský kraj » Valašské muzeum Rožnov pod Radhoštěm

 Nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě.  

Přijeli jsme do pohádkové vesničky na sklonku podzimu. Byl přenádherný den plný slunce, teplých paprsků a zlatavého listí . Jinde po  celé republice v ten  den panovala těžká inverze a tak jsme si pobytu tady náramně užili. Obdivovat staré chalupy , staré včelíny  i řemeslo není tak těžké. Posedět ve dvoře staré hospody  s ochutnávkou tradičního jídla tohoto kraje nám dělalo příjemně nejenom v oblasti žaludku, ale náramně lahodilo našemu zraku. V bývalém statku to vonělo jablky a hruškami těch nejkrásnějších barev i odrůd. Probíhala zde právě výstava ovoce pěstitelů zdejšího kraje.

U dřevěného kostelíka  sv Anna z Větřkovic s malým hřbitůvkem ( nazývaným Valašský Slavín) se symbolickými hroby osobností , které se zasloužily nějakým způsobem  k povznesení tohoto kraje.  Mimo jiné jsme objevili hrob s létajícím broučkem spisovatele Jana Karafiáta . Jeho Broučky milovala nejenom má babička a celá moje rodina, ale jistě i mnozí z vás. Určitě stojí za zmínku Emil Zátopek, který tento kraj miloval a bylo  jeho přáním jednou spočinout na Valašském Slavíně.

Valašský Slavín

Dřevěné městečko

Dřevěné městečko  – je nejenom nejstarším, ale také nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě. Areál byl otevřen v roce 1925 . Dřevěné městečko – je nejstarším areálem připomínajícím architekturu starého Rožnova. Je zde prezentován způsob života na malém městě v období od poloviny devatenáctého století až do první čtvrtiny století dvacátého.

Přehled objektů dřevěného městečka – Kostel sv Anny z Větřkovic, Billův měšťanský dům, Rožnovská radnice, Hostinec u Vašků, Kuželna, Hospoda Na posledním groši, Fojtství z Velkých Karlovic, Vlčkova palírna z Lačnova, mostek přes potůček se sochou sv. Jana Nepomuckého, sýpka z Prostřední Suché, Soukenické stodůlky ze Štramberka, sýpka z Heřmani, Janíkova stodola, soubor klátových úlů, zvonička z Horní Lidče, kříž Porubského..

Kostel sv. Anny z Větřkovic – Rožnov pod Radhoštěm

Kostel sv. Anny z Větřkovic – tento kostel je kopií kostela z Větřkovic u Příbora, který vyhořel r,1887. Valašský Slavín – o návrzích na uložení ostatků významných lidí či zapsání do knihy rozhoduje ředitel Valašského muzea v přírodě na doporučení odborné komise zvané „ Rada Starších“. Fojtství z Velkých Karlovic – Bzové – kopie stavby z roku 1793. Obydlí nejzámožnějšího sedláka – fojta, zástupce vrchnosti na vesnici. Velká jizba v přízemí sloužila jako obytná místnost, zároveň se v ní scházeli poddaní při rozdělování roboty. Také se zde čepovalo pivo a konaly taneční zábavy. Patro sloužilo původně celé jako komory pro uskladnění zásob postupně se i ono stalo obyvatelům.

Klátové úly – Valašské muzeum Rožnov pod Radhoštěm

Klátové úly s obličejovými česny – chov včel má na Valašsku dlouhou tradici. Některé klátové úly byly zdobeny česny ve tvaru lidských obličejů či postav. /sty vyletovaly včely ven. Přístup k plástvím medu byl zabezpečen dvířky zezadu. Nejstarší obličejová česna pocházejí ze Ženklavy u Nového Jičína, mladší od řezbářů z Hážovic a Rožnova p.R. Unikatní špalkové úly (kláty) stj u radnice, dalších pět úlů najdeme u potůčků za fojtstvím.

Sýpka z Prostřední Suché – dvoupodlažní panská sýpka z 18. století sloužící k uskladnění obilí.

V sezóně  jsou  v Muzeu pro návštěvníky připravovány akce, které  připomínají obyčeje a  dovednosti našich předků.

Součástí celého  areálu je : Mlýnská dolina, Valašská dědina a Dřevěné městečko , muzeum a také Pustevny – Jurkovičovy turistické útulny Maměnka a Libušín poblíž Radhoště.

otevírací doba :

Datum Čas
1.1. 12:00 – 16:00
2.1.– 31.3. 10:00 – 16:00
1.4. – 30.6. 09:00 – 17:00
1.7. – 31.8. 09:00 – 18:00
1.9. – 30.9. 09:00 – 17:00
1.10. – 2.11. 09:00 – 16:00
5.12. 14:00 – 19:00
15.12. 09:00 – 16:00
22. a 23. 12. 15:00 – 18:00
26. – 31.12. 09:00 – 16:00

Leden až duben, říjen, prosinec – pondělí zavírací den ! Poslední prohlídka 30 minut před zavírací dobou.Prohlídky mimo návštěvní dobu areálu jsou tarifikovány 100% příplatkem k základním sazbám.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *