• Menu
  • Menu

Větrné mlýny

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Holandsko » Větrné mlýny

Skanzen Zaanses  Schansen v Holandsku

Jedna s příjemných zastávek našeho týdenního putování po Holandsku, Belgii a Německu,  byly proslulé větrné holandské mlýny. Počasí bylo ideální, foukal silný vítr , obloha střídala modrou  překrytou bílými oblaky a chvílemi se začernilo. Celá Evropa , hlavně sever Anglie, Belgie se chystali na silný vítr a bouři.

Větrné mlýny slouží k různým účelům : v zemědělství k mletí obilí, ze semen  k lisování olejů. Obilné mlýny mají rákosovou krytinu ,  mlýnské kameny byly propojeny přes ozubená kola a osu s lopatkami, takto pak drtily obilí. Další mlýny sloužily  k pohonu pil a právě větrné mlýny pak k odčerpávání a vysoušení jezer a půdy.

Skanzen Zaanses Chansen
Skanzen Zaanses Schansen

Historie Nizozemí poukazuje , že již od 14. století se obyvatelé snaží různými způsoby vysušit a odvodnit půdu. Území této země se neustále zvětšuje. Díky vysoušení půdy se podařilo zvětšit rozlohu Nizozemí asi o 10 procent. Důmyslné odvodňovací postupy dovolily vzniknout rozlehlým polderům ( (úrodné zemědělské půdě) . Jednou z metos bylo také, že hluboká jezera  byla odvodňována větrnými mlýny. Značný výškový rozdíl mezi polderem a okružním kanálem  bylo nutné metr po metru postupně zvedat , což umožňují tři ze sebou v řadě stojící mlýny. Systém , který využívá okružní kanál a větrné mlýny k vysoušení jezera, vynalezl  v 1. století Jan Adriaansz Leegbwater. Díky jeho systému  se snadno dala vysušit větší a hlubší jezera. Nizozemí vysušuje a získává půdu tímto způsobem dodnes. Příkladem může být výstavba nové amsterodamské čtvrti IJburgu, která vyrostla na jezeře IJmeer.

Skanzen Zaanses Chansen
Skanzen Zaanses chansen

Větrný mlýn má pevné tělo a hlavu nesoucí lopatky. Větrné mlýny jsou v Holandsku  stále funkční i přístupné veřejnosti. V minulosti jich bylo v provozu tisíce, dnes něco málo přes tisícovku. Dnešní moderní větrné mlýny uvidíte po celém Holandsku. Mlýny proměňují energii nárazových větrů na elektrickou energii. Jsou ekologické a neznečišťují ovzduší.

Oblast Zaanse schansen leží asi 10 km od Amsterodamu.

klíště

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


komentářů