• Menu
  • Menu

Vltavské kaskády – Vrané nad Vltavou

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Vltavské kaskády – Vrané nad Vltavou

Vodní dílo Vltavské kaskády

Cestu kolem Vltavy mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou lemuje skalní masiv.  Mám tuhle cestu hodně ráda, i když poslední roky byla několikrát zavřená kvůli padajícímu kamení. Proto bylo nutné, za nemalé peníze, zajistit stabilitu skály v různých částech  a některé úseky ještě na opravu čekají. Skály jsou nejenom dominantou údolí, ale některá místa jsou chráněná pro svoji vzácnou faunu i floru.

VD Vrané nad Vltavou

Vodní dílo Vrané nad Vltavou

Vodní dílo Vrané nad Vltavou je prvním a nejstarším stupněm Vltavské kaskády, když byl v roce 1931 byl zřízen státní fond na stavbu vodních děl, první akcí z něj financovanou byla stavba vodního díla ve Vraném. Hlavním důvodem stavby Vranského stupně byly plavební účely. Umístění zdymadla Vrané bylo, navzdory sporům o řešení zbylých objektů Vltavské kaskády, vždy uvažováno ve stejném říčním profi lu. Vodní dílo Vrané se začalo budovat na podzim 1930 a bylo dokončeno v roce 1935. Současně se stavbou samotného díla probíhaly stavební úpravy v plavební trati.

VD Vrané nad Vltavou
VD Vrané nad Vltavou

Vodní dílo Vrané nad Vltavou má tři hlavní části – jez, dvě plavební komory a elektrárnu. Stavební konstrukci jezu tvoří betonový práh, obložený žulovými kvádry. Pilíře dělí jez do čtyř polí, na výšku 9,7 m jsou hrazena ocelovými stavidly. Nad jezem na pilířích je umístěna krytá ocelová mostovka, v jejíž útrobách jsou ukryty ovládací mechanismy. Plavební komory byly dimenzovány podle statistických dat o vnitrozemské plavbě do roku 1930 a s výhledem perspektivního růstu. V době výstavby bylo tímto profilem během 200 plavebních dní v roce proplaveno až 2 800 vorů a 4,3 mil. tun zboží. Komory jsou umístěny vedle sebe při levém břehu a jsou předsunuty do horní vody. Velká komora měla sloužit normální nákladní dopravě a hlavně proplavování vorů a malá komora měla sloužit zejména k proplavování osobních parníků.

vor-stechovice-hamburk-2012-5

 

Plnění a prázdnění obou komor se děje pomocí obtoků. Budova elektrárny tvoří pokračování osy jezu k pravému břehu. Jsou zde osazeny dvě Kaplanovy turbíny. Dnes je hlavním účelem stupně Vrané vyrovnávání špičkových odtoků hydrocentrál Slapy a Štěchovice a jejich využití v průběžné elektrárně a zajištění minimálního průtoku v korytě pod vodním dílem. Zdrž je dlouhá 13 km a sahá až pod vodní dílo Štěchovice. Na březích nově vzniklé zdrže Vraného nad Vltavou se po celou dobu existence zdymadla rozvíjejí původní obce – Vrané, Měchenice, Davle i Štěchovice. Můžeme zde najít soutok dvou významných řek, Vltavy se Sázavou. Sázava nesoucí velké množství jílovitých minerálů má svou charakteristickou barvu a na soutoku v Davli můžeme zejména po deštích, pozorovat barevně rozpůlený tok, jehož vody se s postupujícími stovkami společných metrů pomalu mísí. Těsně nad soutokem se Sázavou je ve středu koryta Vltavy ostrov Kilián. V jeho horní části jsou dodnes k vidění zbytky zdiva kláštera postaveného v roce 999 n.l. – text a další informace o VD Vrané nad Vltavou: www.pvl.cz

VD Vrané nad Vltavou
VD Vrané nad Vltavou

Povodí Vltavy – Závod Dolní Vltava

Povodí Vltavy spravují tři závody: Dolní Vltava, Horní Vltava a Berounka. Závod Dolní Vltava má ve správě 1464 km vodních toků, z toho 200 km Vltavy, 25 km Otavy, 220 km Sázavy a 86 km Želivky.

Závod spravuje 12 významných vodních děl: Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané, dále pak Staviště, Pilská u Žďáru, Strž, Sedlice, Vřesník, Trnávka, Němčice, Švihov. Povodí zabezpečuje celoroční provoz Vltavské vodní cesty od Mělníka do Prahy, sezónně až po Slapskou přehradu, v celkové délce 91 km , celkem 10 zdymadly.

Závod také zabezpečuje odběry povrchové vody, jak pro úpravu na vodu pitnou, tak pro průmyslové  odběry. Největší vodárenská nádrž v České republice (včetně tří záchytných nádrží) zajišťuje odběr 5,2 m3 vody za vteřinu pro zásobování Prahy a řady dalších měst pitnou vodou.

vodn-d-lo-sedlice-4
záchytná nádrž Želivka – Sedlice

Povodí  zabezpečuje také čistotu koryta, břehů Vltavy a zlepšování možnosti všestranného využití celého povodí Vltavy.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *