• Menu
  • Menu

Vodopády Satiny

 Unikátní část toku říčky  Satiny – přírodní památka

Pod pojmem „ vodopád „  si asi většinou lidé představí proud padající vody z výšky několika desítek metrů. V Beskydech ale takové nečekejte. Místní vodopády jsou mnohem menší. Na potoce Satina se několik takových malých „ vodopádků“ nachází a nejhezčí z nich je je jen 100m odtud. Vodopád ukončují malou, přes 10 m dlouhou hlubokou soutěsku.

Vodopády Satiny

Potok Satina je velmi zajímavý už od pramene , ale nejpestřeji je právě v těchto místech. Potok tu protéká skalním korytem, což je v Beskydech velmi vzácné. V korytě od hotelu Petr Bezruč po chaty v Melenovicích je možné vidět kromě vodopádů ještě mnoho dalších zajímavých tvarů – např peřeje , přehrádky vzniklé díky padlým kmenům, skalní řícení nebo prohlubně vytvořené vířivým pohybem vody nazývané  „obří hrnce“ . Na úseku o délce asi 1 km se tu nachází neobvyklá koncentrace geologických jevů, které můžeme jinde vidět jen na mnohem větších územích. Bývalý divočící tok (pod450 mn.m.) ještě před 100 lety vypadaly všechny toky v podhůří jinak než dnes . Byly široké s mnoha koryty, které v mohutných štěrkových náplavech často měnily svůj tvar. Černé jezero a voda z něj odtéká v Satině . Říká se , že v soudný den, až lidé dovrší své hříchy , se celé jezero vylije a všechno zatopí.

Studánka u Korýtka – zastřešené korýtko vytesané z mohutného kmene, do něhož vytéká pitná osvěžující voda. Korýtko tady bylo již dávno, obrovský pískovcový balvan z něhož voda vytéká se nazývá Ondrášova skála – o tomto místě se v některých strých průvodcích píše jako o ! nejkrásnějším zákoutí celých Beskyd „ Pod le vyprávění si zbojníci právě na této skále zvolili Ondráše za svého vůdce.

Jiná pověst říká , že skála získala své jméno, když tu Ondráš se svými zbojníky po těžkém boji porazil vojsko frýdecké vrchnosti Ondrášova skála – o tomto místě se v některých starých průvodcích píše jako o  nejkrásnějším zákoutí celých Beskyd „ Podle vyprávění si zbojníci právě na této skále zvolili Ondráše za svého vůdce. Jiná pověst říká , že skála získala své jméno, když tu Ondráš se svými zbojníky po těžkém boji porazil vojsko frýdecké vrchnosti.

Vodopády Satiny

Vodopády na Satině – se nachází 5 km jihovýchodně od Frýdlantu nad Orlicí. Vodopády Satiny navazují na přírodní rezervaci Malenovický kotel v masivu Lysé hory. Vodopády byly 300. listopadu 2006 vyhlášeny přírodní památkou.

 

Kolem koryty říčky Satina se dochovaly lesní porosty s přirozenou dřevinnou skladbou .

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *