• Menu
  • Menu

Autor - klíště

Tallin , staré město – architektonický skvost Estonska

Středověké město Tallin – známé také jako staré město, je nejstarší část Tallinu. Je oceňováno hlavně pro svůj středověký vzhled a strukturu, která už z většiny severoevropských měst vymizela. Jsou zde zachované sítě uliček z 11.-15. století a velké množství různých budov navržených v 14-15 století. Tallin je jedno z nejlépe zachovaných středověkých měst...

Frauenkirche, luteránský kostel Drážďany

Frauenkirche, kostel Panny Marie  Kostel Panny Marie , jak jej nazývají Češi  – je jedním ze symbolů Drážďan, který byl  zničen za druhé světové války při náletu na Drážďany 15. února 1945. Jeho torzo bylo ponecháno dlouhou dobu  jako připomínka hrůz války. Po sjednocení Německa,  na důkaz smíření , byl kostel zrekonstruován a 30. října 2005 byl kostel znovu...

Seina – srdce a duše Paříže

Pro turistické vyjížďky se požívají lodě, které mají buď zcela otevřenou horní palubu , někdy je zasklená. Interiér je klimatizovaný. Pokud se chystáte na projížďku za tmy , je loď vybavena silnými reflektory, kterými je možno osvětlit nábřeží. Výlety  –  s registrovanou ochrannou známkou od r. 1950  Bateau Mouche  mají tradici již od 19 . století, kdy ale lodě...

Louvre – sídlo francouzských králů

Slavné muzeum patří mezi největší na světě  a leží na pravém břehu řeky Seiny v 1. obvodu v Paříži v palácovém komplexu Calais du Louvre. Budovat se začal ve 13. století , dostavba však byla dokončena  ( po letech chátrání) až  za vlády Napoleona. Louvre byl nějakou dobu i sídlem krále a královského dvora, posledním panovníkem , který tu přebýval byl Ludvík XV...

Vannes – v zátoce Golfe du Morbihan

Vannes kdysi hlavní město armorického kmene Venetů (mořeplavců). V roce 56 př. Kr. porazil kmen Venetů,  Caesar. V 9. století si zde vytvořil mocenskou základnu Nominoe,  první bretaňský vévoda. Až do roku 1532 si město udrželo výsadní postavení, kdy se Bretaň připojila k Francii a jejím správním střediskem se stalo Rennes. Dnes  je Vannes rušným obchodním městem...

St-Malo – Ve městě korzárů

St – Malo , v minulosti opevněný ostrov, má impozantní polohu v ústí řeky Rance. Jméno dostalo po velšském mnichovi Maclouovi, který zde v 6. století šířil křesťanské myšlenky. Po velkém rozkvětu  města v 16-19 století , utrpělo v letech 1944 vážné škody při bombardování. Z obnoveného  ST-Mala se stal významný přístav a přímořské rekreační středisko.  St – Malo vděčí...

CANCALE – ÚSTŘICE

Vyhledávaná pochoutka již z dob Římanů : „divoké ústřice z Cancale „ se pravidelně objevovaly již na královském dvoře . První uměle chované ústřice se datují do roku 1858 do oblasti bretaňské zátoky St-Brieuc ( biolog Victor Costes).. Bretaňské pobřeží s bahnitou krajinou zátoky u Sant Michel je jednou z několika líhní proslulé francouzské gastronomické speciality...

Drážďany – najzvláštnější skleněná MANUFAKTURA na výrobu aut na světě

Nejzvláštnější skleněná manufaktura na výrobu aut  na světě – luxusní limuzíny Neobvyklý výlet a neobvyklý zážitek. Moderní prosklená stavba,  zasazená do zeleně  přilehlého parku v saské metropoli Drážďanech, není  budovou  pro tým prestižních architektů ani žádným obchodním centrem , ale tady v útrobách  tzv „ skleněné manufaktury „  se vyrábějí limuzíny...

Normandie – Krvavé moře na Omaha Beach

Normandie – americký hřbitov a památník ve Francii se nachází na místě původního Svatovavřineckého hřbitova. Je prvním americkým hřbitovem na Evropské půdě za druhé světové války. Byl slavnostně otevřen  v roce 1956. Hřbitov v pravoúhlém tvaru , jehož hlavní stezky tvoří latinský kříž,  je  rozdělen na deset ploch, na kterých jsou v pravidelných řadách vystaveny...

Carnac –

Záhada pravěkých žulových balvanů – největší naleziště na světě V Carnacu již 4000 let př. Kristem  naskládaly pravěké kmeny tisíce žulových balvanů do tajemných řad a geometrických útvarů. Jejich  původní význam je dosud nejasný:  pravděpodobně sloužily náboženským účelům, ale jejich přesné uspořádání naznačuje, že může jít o jeden z prvních astronomických...