• Menu
  • Menu

Litovel – Hanácké Benátky

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Olomoucký kraj » Litovel – Hanácké Benátky

Krásné město Litovel

Historické centrum města bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Náměstí Přemysla Otakara s morovým sloupem je srdcem historického jádra. Středem od západu k východu protéká rameno Moravy zv. Nečíz. Dnes je otevřené a přístupné pouze po schodech v malém úseku před radnicí. Voda, šest ramen řeky Moravy, která katastrem protéká, přispívá k malebnému vzhledu města – odtud Hanácké Benátky. Ramena, která se od hlavního toku oddělují za Třešínským prahem, poskytovala kdysi přirozenou ochranu původní rybářské vsi, stejně jako později městu, které při ní vyrostlo.

Nečíz před radnicí

Kapr a štika ve znaku města

Rybářský původ města také připomíná městský znak – kapr a štika v modrém poli. Je zajímavé, že hlavní litovelský kostel je zasvěcen sv. Markovi, stejně jako slavný chrám v Benátkách.

Radnice a Langův dům

Z původního panského domu se dochoval portál, který doplňuje erb pánů z Vlašimi – dvě supí hlavy a letopočet 1489. Mimo další významné památky a domy nás zaujal Langův dům, který patří mezi nejhodnotnější ve městě.

náměstí Litovel – radnice

Gymnázium

Nad východním břehem Uničovského rybníka , vedle Smetanových sadů, stojí krásná budova gymnázia. Průčelí školy zdobí čtyři mozaiky zhotovené podle návrhu Jana Kohlera. 9. května 1948 byl před školou umístěn pomník T.G. Masaryka, stržený tajně v r. 1978 a znovu obnovený 7. března 1990. Stojí zde také  pomník Jana Opletala s bronzovou bystou od sochaře Miloše Axmana.

Dům soukenického cechu

Za zmínku stojí dům s s okny, kolem kterých je renesanční kamenné ostění a místnosti klenuté valenými klenbami s výsečemi. V Mázhausu je zazděna kamenná deska se seznamem 57 litovelských pravovárečných domů, na které se vztahovalo privilegium vaření piva krále Václava II. z roku 1291.

Kostel sv. Marka

Kostel stojí při jižním okraji náměstí Svobody. Kostel je bazilikální trojlodí s dlouhým trojboce uzavřeným presbyářem, zaklenuté valenými klenbami s výsečemi.Kostel byl velmi poškozen při povodni v r. 1997 , byl opraven a nově otevřen v roce 2003.

Kostel sv. Marka

Kaple sv. Jiří

Stojí s sousedství kostela sv Marka. Před kaplí stojí kříž z 19. století, s reliéfní výzdobou soklu.

Kaple sv. Jiří

Kostel sv. Fiplipa a Jakuba

Jednolodní barokní   kostel stojí uprostřed Staroměstského náměstí. Původně dřevěný kostel spálili údajně Švédové v r. 1643. Na památku švédských válek byly do zdi nového kostela zazděny kamenné dělové koule.

Svatojánský most

Nejstarší dochovaný kamenný most na Moravě.

Tornádo

9.6 . 2004 se Litovlí prohnalo Tornádo. Během několika minut se náhle setmělo a  velká bouře se proměnila v ničivé tornádo. Obrovský náraz větru o síle přes 200 km/hod. lámal stromy, vyrážel dveře a okna, odnášel střechy. Brázda největších škod se táhla podél ramene řeky Moravy v poměrně úzkém pásu od Vísky k pivovaru a Chořelicím až k Březovému. Celá pohroma netrvala déle než hodinu. Bezprostředně potom byla svolána bezpečnostní rada města, která zasedala do ranních hodin a organizovala záchranné práce.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *