• Menu
  • Menu

Nejnovější příspěvky

Klášterní zahrady Litomyšl

Klášterní zahrady  Litomyšl – výlet s dětmi. Areál se rozkládá na ploše  přes jeden hektar. Zahrady najdete v blízkém sousedství významných památek města Litomyšl. V roce 2000 , po rekonstrukci , byly zahrady slavnostně  za účasti nejméně 3. tisíc   návštěvníků  znovu otevřeny. Zahrady byly upraveny do podoby reprezentativní městské zahrady. Autorem vítězného a...

Litomyšl – město hudby

Litomyšl je město , které na Vás dýchne historií, nádhernou architekturou s všudypřítomnou  zelení. Mimo historických památek zde najdete i prvky   moderní architektury  . Litomyšl –  písemně doložená historie města začíná koncem 11. století, kdy tady kníže Břetislav II – na místě staršího slavníkovského hradiště (zmiňované Kosmovou kronikou) založil buď kostel nebo...

BUKAČKA – botanická zahrada Orlických hor

Přírodní rezervace Bukačka NPR Bukačka je nejznámějším maloplošným chráněným územím Orlických hor. Jejím nejcennějšími částmi jsou druhově bohatá luční enkláva a smíšená pralesovitá bučina, kterou před smýcením zachránila nízká hmotnost a špatná kvalita dřeva. Porosty v pruhu ochranného lesa byly dlouho před vyhlášením rezervace ponechány vlastnímu vývoji. Rezervaci...

Šerlich – Masarykova chata na vrcholu Orlických hor – výlet s dětmi

Jsme na vrcholu Šerlichu, který je vysoký 1019 m. Téměř na vrcholu je postavena Masarykova chata, která byla otevřená v roce 1925 pod patronací Aloise Jiráska, i když on se otevření neúčastnil. Vybudována byla za přispění Klubu českých turistů dle návrhu arch.B.Fuchse. Z vrcholu Šerlicha je vidět  za hranicemi Polska pramennou oblast Divoké Orlice, přírodní rezervaci...

Orlické Záhoří

Mezi hřebeny Orlických a Bystřických hor, v údolí Divoké Orlice leží obec Orlické Záhoří. Obec vznikla v roce 1951 sloučením obcí Trčkova,Bedřichovky, Zelenky, Jadrný, Černá  Voda a Kunštát. V obci Kunštát je silniční hraniční přechod do Polska. Ten byl otevřen v roce 2005 a platí zde omezení pro automobily nad 3,5 t. Pro turisty jsou zde ideální podmínky, odsud je...

Neratov – kostel Panny Marie Nanebevzaté

NERATOV-poutní místo tyčící se nad údolím.  Známé poutní místo je zde od 60. let 17.století , kdy rokytnický farář nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie, která byla 15.srpna 1661 přenesena z Rokytnice do Neratova. V letech 1723-33 byl vystaven nový kostel Panny Marie Nanebevzaté, dle plánů G.B.Alliprandiho. Orientace kostela je netradičně...

Pastviny

Přehrada Pastviny Pastviny pro mě voní dětstvím a prázdninami. Každý rok jsme sem pravidelně jezdili s rodiči na letní dovolenou. Firma u které tatínek pracoval, tady měla starý  dřevěný srub, téměř opuštěný v lesích. K chatě  neodmyslitelně patřila pramice, koupání, les plný hub a malin. Voda se nabírala ve studánce nedaleko chaty. Všudepřítomní trempové, kteří...

Petřín a jeho zahrady

Petřín je velmi navštěvovanou a oblíbenou dominantou Prahy. Komplex zahrad vrchu Petřína se skládá z několika zahrad a sadů rozmanitého původu. Do komplexu jsou zahrnuty , Strahovská zahrada, Lobkovická zahrada, Seminářská zahrada , Růžový sad, Park u rozhledny, Sad Nebozízek, Zahrada Kinských. Komplex celého Petřína je krásný po celý rok a každé roční období mu...

Rozhledna na Andrlově Chlumu – elegantní krasavice

Jenom pár kilometrů od Ústí nad Orlicí se tyčí a nad Orlicko-ústeckým krajem se pyšní  rozhledna na Andrlově Chlumu. Tahle stříbná kráska je již třetí rozhlednou vystavenou na tomto místě. Její dvě předchůdkyně , ale byly dřevěné. První stavitel Henrych se nechal inspirovat rozhlednou z moravského Bouzova. Rozhledna byla vysoká 30 m a měla zastřešenou vyhlídku. V...

Žamberk – výlet s dětmi

Město Žamberk Město Žamberk vzniklo ve 2. polovině 13 . století na místě původní slovanské osady. Přemysl Otakar II. podporoval vznik sídelních středisek a měst , která mohla sloužit obraně země a tato místa se stávala útočištěm obyvatel a  centrem obchodu a řemesel. Žamberk leží ve východních Čechách. Symbolem a dominantou města je zámek,  městské muzeum a...