• Menu
  • Menu

Srbsko u Karlštejna

Podzimní výlet v Srbsku

Vlakem z Radotína do Srbska je to 20 minut. Vydat se sem na výlet je určitě lepší ve všední den. O víkendech a svátcích je tady dost „těsno“. Podzimní procházka kolem skal a řeky Berounky  je parádní. Ze Srbska jsme dále pokračovaly na Kraštejn, Zadní Třebáň až do Řevnic. Tady sedly na vlak a za chvíli byly doma.

Srbsko u Karlštejna – Berounka

Srbsko

Obec a letovisko u Berounky 5km jv. od Berouna. Při řece několik pevnůstek. Západně, na vrchu Kozel se nachází hradiště z doby bronzové a slovanské, téměř zničené lomem. V r. 1916 získala pozemky i s vápencovým lomem firma Petzold. Část objektů lomu byla v 90. letech 20. století odstraněna, mimořádným unikátem je Petzoldova osvětlovací věž (v lomu se pracovalo i v noci).

Petzoldova osvětlovací věž

Horolezecká oblast

Nedaleko obce se nachází tradiční horolezecká oblast, díky dobré dopravní dostupnosti hojně navštěvovaná lezci nejen z Prahy.

Srbsko u Kralštejna

Vápencové skály v údolí Berounky mezi Berounem a Karlštejnem jsou rozčleněny do dvou desítek horolezecky popsaných sektorů. Stěny jsou většinou obráceny k jihu. Mezi nejznámější lokality patří lom Alkazar poblíž ústí Kačáku, jehož nejspodnější etáž pod Levým amfiteátrem je od roku 2011 lezeckým parkem.

Srbsko u Kralštejna

Vesnice Srbsko se nachází převážně na levém a zčásti i na pravém břehu řeky Berounky, podél Bubovického potoka. Berounka zde vytváří hluboké údolí ostře zaříznuté do zdejších prvohorních vápenců. Přes řeku vede lávka pro pěší a osobní automobily, spojuje centrum obce, ležící na levém břehu řeky, s železniční zastávkou Srbsko, jenž se nachází na pravém břehu na železniční trati Praha – Beroun. Na levém břehu řeky zahrnuje katastrální území obce kopec Doutnáč (433 m n. m.) po pravé straně Bubovického potoka, jižně od silnice Bubovice – Hostim.

Srbsko u Kralštejna

Na pravém břehu území obce sousedí s obcemi Tetín a Korno  a s katastrálním územím Poučník v obci Karlštejn.

Srbsko u Kralštejna

část textu : https://cs.wikipedia.org/wiki/Srbsko_(okres_Beroun)

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *