• Menu
  • Menu
Domů » klášter » Strana 5

Tag - klášter

Santiniho klášter Želiv

Želiv  Klášter Želiv / národní kulturní památka založil/český kníže Soběslav I. Se svou chotí Adlétou r.1139 pro benediktiny, kteří byli později odvoláni a do kláštera r.1149 přišli premonstráti ze Steinfeldu v Porýní. Prvním opatem byl Gotšalk (+1184), pod jehož vedením klášter velmi vzkvétal. Po potvrzení řeholní komunity v želivském klášteře a jeho majetku papežem...

Sýrie

Svatý Simeon Dnes již opuštěný klášter  Svatý Simeon, najdete na severu Sýrie, blízko hranic. Odtud je možno dohlédnout do blízkého  Turecka. Toto místo je jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst křesťanské Byzance. Stavba z tesaných kamenných kvádrů celého komplexu nese na sobě otisk velmi zdařilého  řemeslného umu kameníků. Simeonův sloup je obklopen komplexem...