• Menu
  • Menu

GRUŇ

Ovce „valaška“ vzácnější než bílý tygr.

Beskydy, Gruň. Nádherné počasí , které ten den panovalo, bylo pro nás odměnou a pro mě tím správným dárkem k narozeninám. Úžasný nápad poukazu na tři noci v Beskydech jsme opravdu ocenili. Celá republika, až na některé výše položené místa, se topila ve smogu, vlhku a jak se říká,  psa by jinde nevyhnal. Ovšem tady  jsme šli v krátkých rukávech a nasávali blahodárné hřejivé paprsky podzimního slunce. Jediná kaňka na kráse byla, že stejný nápad a nebo dárek mělo dalších tisíce návštěvníků nejenom Beskyd, ale i tady na Gruni.  Výchozím bodem může být trasa Staré Hamry – Gruň, kolem dřevěného kostelíka na vrchol Kozleny, kde je chata Švarná Hanka, odtud můžete pokračovat  na Bílý Kříž. Tato trasa je pohodlná a je vhodná pro všechny a tak jsme potkávali celé rodiny s dětmi i s  kočárky, seniory …my si prošli krásnou procházku (asi 3,5 km) na Švarnou Hanku a zpět a pak dál pokračovali na další nádherná místa v Beskydech. Za krásného počasí  je vidět na  Západní Tatry a Malou Fatru, Lysou horu a celé panorama Beskyd

Panorama Beskyd a Tatry

Charbulák – horský hotel.  Charbulák leží na hřebeni Gruně s krásnými výhledy na Beskydy i slovenské hory. Rodina Charbuláků se v Beskydách ovjevial na začátku 19. století jako potomci příslušníků napoleonské armády. Původní sídlo Charbuláků v údolí Řečice je dnes zatopeno přehradou Šance. Dnešní hotel Charbulák vybudovali v roce 1918 aslouží turistům dodnes. Celý hřeben Gruně byl oblíbeným místem básníka Petra Bezruče, často pobýval na chatě Švarná Hanka, později u Charbuláků. Jeho veršovaný pozdrav turistům je umístěn v jídelně chaty. Okolo hotelu Charbulák zároveň prochází naučná stezka Gruň. Pro cyklisty je značená kvalitní asfaltová cyklotrasa do Starých Hamer a opačným směrem na Švarnou Hanku a dále terénem na Bílý Kříž.

Gruň

Gruň –  je poslední odlesněný beskydský hřeben na bývalém Těšínském panství. Ještě před 200 lety byly kvůli chovu dobytka odlesněny velké plochy na svazích i hřebenech Beskyd. Potom ale panství začalo hory násilně zalesňovat a vyhánět jejich obyvatele do údolí, časem se pak ještě les na mnoha plochách vrátil sám. Dnes je Gruň se svými loukami a pastvinami jediným větším pozůstatkem salašnictví ve slezské části CHKO. Gruň dostal pojmenování podle svojí podoby. V řeči prvních osadníků – valašských pastýřů – znamená  „ gruň“ táhlý travnatý horský hřeben , nahoře plochý. Nejvíce lidí žilo na Gruni za okupace. O válce spousta zdejších obyvatel odešla za lehčím životem do pohraničí. V roce 1945 zde chodilo do dvou školních budov 149 dětí z 76 chalup z Gruně a okolních osad. První škola zde  (na místě dnes zvané Školisko) byla postavena v roce 1861. Šola byla pak postavená nová, později také vyhořela , pak byla postavena škola nová. Vyučovalo se zde do roku 1972.

Pomník valašské ovci

Valašské  ovce patří do beskydské krajiny.Přivedli je sem první osadníci, přicházející po hřebenech hor od východu. Pásli je nejdříve v listnaté části lesa, nejraději pod javory.Později se pastva a klučením horské planiny rozšiřovaly v rozsáhlé pastviny . Koliby pastýřů se časem změnily na trvalá obydlí. Ovce poskytovaly svým majitelům vše, co potřebovali k životu. Říkalo se , že ten,  kdo v době největší bídy a vystěhovalectví na začátku 20. století vlastnil 30. až 40 ovcí – valašek, se nemusel stěhovat za živobytím do Ameriky. Odolné plemeno ovce – Valaška bylo ve 20. století překřižováno cizími plemeny s jemnější vlnou a vyšší užitkovostí.Kolem r. 1980 , že plemeno původní valašky je vzácnější než sibiřský tygr a na poslední chvíli se podařilo zachránit několik kusů, které byly soustředěny právě zde  v JZD na Starých Hmarech. Plemeno bylo zachráněno a má svou plemennou knihu.

Pomník valašské ovci

Přírodní památka Podgrúň – rašelinová louka, jakých bývalo v Beskydách hodně, ale dnes se počítají na prstech. Rezervace Draplavý – největší jedle v okolí Gruně rostou ve zbytku starého lesa na svazích údolí podél potoka Draplavý. Poledňana – javorům se daří na prudkých svazích Beskyd , vedle zelené turistické trasy do údolí si můžete prohlédnout malou ukázku toho jak takový les z javorů a buků vypadá

 

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla zřízena v roce 1973. Projekt Beskydská magistrála je realizován Moravskoslezským krajem a jeho partnery a je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na podporu běžeckého lyžování, cykloturistiky a aktivního trávení volného času v Beskydách. Hlavní myšlenkou je propojit upravované lyžařské běžecké trasy v celých Beskydách včetně jejich využití mimo zimní sezonu.

GRUŇ BESKYDY

Možnosti cesty na Gruň jsou různé : autem do Starých Hamer, kde je placené parkoviště

autobusem : zastávka Staré Hamry , most

cyklisté : cyklotrasa 6181

pěšky ( ze všech spádových obcí v údolí)

Adresa : Gruň , Staré Hamry

GPS:49°29’15,716″N, 18°28’49,916″E

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

komentář