• Menu
  • Menu

Hlásná Třebáň a Zadní Třebáň

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Hlásná Třebáň a Zadní Třebáň

Nejen podél Berounky

Dnes je krásný slunečný den. Náš výchozí bod je Beroun /sem dojedeme vlakem/, pokračujeme podél Berounky, přes Tetín, Srbsko, Karlštejn, do Hlásné Třebáně, Zadní Třebáně. Výlet jsme zakončily u pivovaru v Řevnicích a odtud jely  vlakem zpět do Radotína. A protože byl všední den, lidí bylo poskrovnu, parádní výlet! My jsme výlet absolvovaly na podzim, ale myslím, že i v zimě to bude super. Chce to jen pořádnou sváču a něco teplého do termosky.

cestou do Zadní Třebáně

Zadní Třebáň

Obec se nachází na pravém břehu Berounky, poprvé uváděná v r. 1284. Na návsi stojí barokní kaple z roku 1730. Roku 1901 byl zahájen provoz na 27 km dlouhé železniční trati Zadní Třebáň – Lochovice.V objektu Gabrielova mlýna ze 17. Století byla roku 1911 zřízena malá vodní elektrárna.

Část obce Třebáň blíže hradu a před řekou je uváděna jako „Přední“ a část vzdálenější, za řekou, jako „Zadní“; po nějaké době byla Přední Třebaň přejmenována na Hlásnou – podle robotní povinnosti mužů obce vykonávat strážní a hlásnou službu na
věžích a hradbách Karlštejna.

Zadní Třebáň

Hlásná Třebáň

Obec Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu Berounky, 2 km východně od Karlštejna. Území, na němž se Hlásná Třebaň rozkládá, bylo osídlené již v mladší a pozdní době bronzové a době halštatské. Z historických pramenů se o ní poprvé dovídáme z roku 1000, kdy byla věnována knížetem Boleslavem III. nově založenému benediktinskému Ostrovskému klášteru (Ostrov svatého Kyliána na soutoku Sázavy a Vltavy).  V roce 1357 ves vykoupil Karel IV. a připojil ji k nově vybudovanému hradu Karlštejnu.

Karlštejn v Hlásné Třebáni

Koncem 19. století byla Hlásná Třebaň malá, převážně zemědělská obec s několika usedlostmi s branou, postavenými ve slohu selského baroka a s domy rozestavěnými kolem návsi s kapličkou.

Vyhledávaným rekreačním místem se obec stala na konci třicátých let minulého století. Od té doby zde bylo postaveno na šest stovek rekreačních objektů.

Hlásná Třebáň

V Zadní Třebani byla nejdříve postavena zastávka, která byla změněna na stanici. To si posléze vyžádalo lepší spojení se Zadní Třebaní a proto bylo v roce 1887 vydáno povolení k provozování přívozu. Ten sloužil až do roku 1960, kdy byla postavena stávající lávka. Na začátku 20. století začalo budování nových silnic spojujících Třebaň s Karlštejnem, Mořinou a Rovinami. Silnice byla vylámána ve skále nad Berounkou mezi Karlštejnem a Třebaní a dále na Rovina.

Zadní Třebáň

Ve znaku obce je stylizované zobrazení hlásné trouby jako „mluvící znamení“, které je obsaženo v názvu obce. Modrá část znaku symbolizuje řeku Berounku, která je tepnou naší obce, a která byla před tisíci lety původcem založení Třebaně jako rybářské osady. Zelená plocha se stylizovaným květem kakostu symbolicky znázorňuje umístění naší obce v chráněné krajinné oblasti Český kras.

Zadní Třebáň

část textu: https://www.hlasnatreban.cz/historie

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *