• Menu
  • Menu

Moravičanské jezero za úplňku

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Olomoucký kraj » Moravičanské jezero za úplňku

Jezero nás nadchlo hned při příjezdu. Jasně, že se chceme vykoupat. Je tu, ale přírodní rezervace a tak trochu zjišťujeme od zdejších rybářů, jak to tady funguje. Jsme někde v severní části jezera. Vpravo od nás je prostor, kde je zázemí pro sportovní rybolov, jachting i windurfing. Pozemky jsou oplocené a patří zřejmě soukromníkům. My zůstáváme v místě s rybáři. Jsou zde malé přístupy k vodě. Jezero má písčité dno a voda je báječná. Problém je s parkováním. Louka u vody patří soukromníkovi a tak je dobré zaparkovat někde u polní cesty. Co se týče příjezdu, hlavní příjezd je se zákazem vjezdu motorových vozidel. Ale k vodě se dá dojet i příjezdem, kde zákaz není. U jezera jsme při úplňku i přespali. Romantika!

Moravičanské jezero
Moravičanské jezero

Přírodní rezervace Moravičanské jezero 

Nedaleko Mohelnice, severně od obce Moravičany se nachází od roku 1994 přírodní rezervace. Nejjižnější ze tří rozsáhlých zatopených jam po těžbě štěrkopísku, obklopená loukami a mokřady. Rezervace má rozlohu přes 92 ha , jezero je pak velké 33,7 ha s hloubkou kolem 20 metrů (vodní plochy celkem 80 ha). Jezera jsou využívána jako zdroj pitné vody pro město Mohelnici a okolí, takže těžba a zpracování štěrkopísků která je zde prováděna je vedena s maximálním ohledem na životní prostředí.

Moravičanské jezero
Moravičanské jezero

Významná ornitologická přírodní rezervace i vzácné rsotliny

Oblast je bohatá na porosty vrby nachové a vrby trojmužné, je zde zastoupena i velmi ohrožená přeslička různobarevná, která se drží na písčitých náplavech. Ze vzácných rostlin se zde vyskytuje cídivka peřestá.  Mimo dalších rostlin jako je blatěnka vodní šmel okoličnatý,  stolístku klasnatého,  je v rezervaci zastoupeno četné vodní ptactvo.: břehule říční, moudivláček lužní, pisík obecný, kulík říční a další. Velmi cenné je úspěšné hnízdění 1. páru kriticky ohroženého bukáčka malého a potěšující hnízdění 2 – 3 párů silně ohrožené bekasiny otavní, druhu vázaného na zamokřené louky. Celkový zjištěný počet 70 hnízdících druhů ptáků je dokladem ornitologického významu této přírodní rezervace.

Moravičanské jezero
Moravičanské jezero

Dále se zde usazují a množí rosnička zelená, skokan zelený, ostronosý a štíhlý, kuňka obecná, ropucha zelená. Vidět je i bobr evropský.

Rekreace a budoucnost rezervace

V letech 2009 se mluvilo o zrušení této rezervace a posunutí hranice o něco severněji, zde pak měla být vyhlášena nová přírodní památka Zátrže. Moravičanské jezero by mohlo sloužit v budoucnu ve větší míře rekreaci.

Od jezera jsme se vydali do Loštic, kde jsme mimo jiné navštívili zdejší MUZEUM SYREČKŮv Lošticích.

Text: zdroj Velká turistická encyklopedie – Petr David, Vladimír Soukup – Olomoucký kraj

Moravičanské jezero
Moravičanské jezero

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *