• Menu
  • Menu

Kategorie - Vysočina

Kraj Vysočina

Trčkův hrad

Želiv – Trčkův hrad Trčkův Hrad – pozdní gotický hrad z 2. poloviny 15. století, později v několika etapách renesančně přestavěný. Hrad je součástí klášterního areálu Želiv. Budova je dvoukřídlá, její východní část je užší , jednopatrová, západní mohutná, širší, dvoupatrová. Jižní část sklepů a přízemí jsou tvořeny středověkým zdivem z lomového neomítnutého...

Telč

MAŽORETKY – „O střevíček z pohádkové Telče 2012“ – UNESCO O střevíček z pohádkové Telče– do soutěže bylo přihlášeno 48 skupin z 15 měst České Republiky. Soutěže se zúčastnilo kolem 700 mažoretek. Kategorie byly rozdělena na :  Mini děti, Děti, Kadetky, Juniorky, Seniorky, FreeStyle mladší a starší mažoretky. Akce proběhla za krásného slunečného počasí a...