• Menu
  • Menu
Domů » kostel » Page 23

Tag - kostel

Vyklantice

Vyklantice – zámek od Diezenhofera Vyklantice – dominantou Vyklantic je barokní zámek, který byl postaven v roce 1720 hrabětem Joachymem Harachem. Půdorys zámku tvoří písmeno H, zřejmě podle hraběte Raracha. Architektem byl pravděpodobně Kilián Ignác Diezenhofer . Na zámku koncertoval Smetana i Suk Je doložené, že na zámečku za doby vlastnictví polního...

Bazilika Sacré-Coeur v Paříži

Římskokatolický farní kostel  bazilika Sacré-Coeur Bazilika  Sacré-Coeur  ( bazilika Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) patří k nejmagičtějším a nejvíce viditelným pařížským monumentům. Stojí na vrcholku kopce Montmartre. V Paříži patří toto významné  poutní místo k nejnavštěvovanějším (druhá nejnavštěvovanější památka  po Notre-Dame). Každoročně místo navštíví nejméně 10...

Borovany

Borovany  Dopolední všední den, přesto nás Borovany přivítaly osluněným zámkem  v centru náměstí. V zámeckém dvoře ani živáčka a tak usedáme na lavičku a kocháme se klidem i krásou. Dalším objektem našeho zájmu je  barokní radnice ze 17 století , před kterou je umístěn kamenný mezník z roku 1685 (tímto se dříve označovaly hranice klášterního majetku). Přímo naproti...

Výlet do baziliky Saint – Denis

Bazilika Saint Denis Brzy ráno vyrážíme k bazilice Saint-Denis.U vchodu nás rozdělili na dvě skupiny. My jsme šli nejdříve do sklepení – hrobky baziliky, poté jsme si prohlédli hlavní loď baziliky s náhrobky, kde je zároveň i muzeum. U baziliky byl takový bleší trh s ohromně zajímavým výběrem. Finanční obnos by narušil naše utrácení a tak jsme aspoň zakoupili krásné ...

Rožmberk nad Vltavou

Město Rožmberk nad Vltavou Dominanta města, hrad Rožmberk, se hrdě tyčí nad městečkem a řekou Vltavou . Rožmberk  si do dnešních dnů zachovalo starobylý ráz. Děkanský kostel sv. Mikuláše a P. Marie stojí v čele trojúhelníkového náměstí. Síťová klenba trojlodí pochází z roku 1583 a pětiboký presbytář  s krouženou klenbou s přetínajícími žebry, které vytvářejí složité...

Zámek Vilémov

Původní klášter zničen Husity Vilémov – vznik prvotní vsi se datuje do období kolonizace ve 12. století, na osidlování se podílely řeholní řády. Malému náměstíčku dominuje budova radnice (1856-65). Můžete zde spatřit i několik domů s empírovými fasádami z 1. pol 19. stol. Roku 1469 došlo u Vilémova k historicky významné události, která se někdy označuje jako bitva u...

Papežský palác v Avignonu

A jak jinak ve slunné Francii, nám opět leje.  Avignon je další zastávkou po naší okružní jízdě Německem (Neuschwanstein), Švýcarskem(Pilatus) a Provence . Tady nás , ale ochrání určitě majestátný palác , který byl sídlem několika papežů i antipapežů. Dominantou města , položeného na řece Rhoně, je Papežský palác (Palace-du-Pape). Velikost a majestátnost paláce nás...

kostel sv.Mikuláše - Horní Stropnice

Horní Stropnice a kostel sv.Mikuláše

Horní Stropnice Horní Stropnice (německy Strobnitz)  je malé městečko, které leží  nedaleko ( asi 4km) Nových Hradů  na úpatí Novohradských hor. Původně se jednalo o malou osadu neosídleného pohraničí v území, které věnoval v roce 1185 český  kníže Břetislav jako léno Hadmarovi z Kuenringu. Na přelomu 12.a 13.století tu stálo malé románské feudální sídlo(tvrz)...

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Vrchní Orlice

Projíždíme Orlické Záhoří, krajinu česko-polského pohraničí  , krajinu těžce poznamenanou odsunem Němců, krajinu zapomenutou, ale kouzelnou. Přijíždíme od Neratova do vesničky Vrchní Orlice a pod námi se otvírá nádherná krajina, v které je neskutečně příjemně zasazen kostelík sv. Jana Nepomuckého. Vesnice Vrchní Orlice se rozkládá po obou březích Hadinského potoka...

Loretánská kaple – Římov

Loretánská kaple Navštívení Panny Marie a kostel sv. Ducha  Poutní místo Římov patří k nejznámějším a nejkrásnějším místům jižních Čech. Jeho vznik úzce souvisí s barokní zbožností zaměřenou mj. na poutě k místům, kde se nějakým způsobem projevila Boží přítomnost, nebo kde byl pohřben některý světec. Aby tato místa byla dostupná co největšímu počtu prostých věřících...