• Menu
  • Menu
Domů » kostel » Strana 29

Tag - kostel

Výlet do baziliky Saint – Denis

Bazilika Saint Denis Brzy ráno vyrážíme k bazilice Saint-Denis.U vchodu nás rozdělili na dvě skupiny. My jsme šli nejdříve do sklepení – hrobky baziliky, poté jsme si prohlédli hlavní loď baziliky s náhrobky, kde je zároveň i muzeum. U baziliky byl takový bleší trh s ohromně zajímavým výběrem. Finanční obnos by narušil naše utrácení a tak jsme aspoň zakoupili krásné ...

Rožmberk nad Vltavou

Město Rožmberk nad Vltavou Dominanta města, hrad Rožmberk, se hrdě tyčí nad městečkem a řekou Vltavou . Rožmberk  si do dnešních dnů zachovalo starobylý ráz. Děkanský kostel sv. Mikuláše a P. Marie stojí v čele trojúhelníkového náměstí. Síťová klenba trojlodí pochází z roku 1583 a pětiboký presbytář  s krouženou klenbou s přetínajícími žebry, které vytvářejí složité...

Zámek Vilémov

Původní klášter zničen Husity Vilémov – vznik prvotní vsi se datuje do období kolonizace ve 12. století, na osidlování se podílely řeholní řády. Malému náměstíčku dominuje budova radnice (1856-65). Můžete zde spatřit i několik domů s empírovými fasádami z 1. pol 19. stol. Roku 1469 došlo u Vilémova k historicky významné události, která se někdy označuje jako bitva u...

Papežský palác v Avignonu

A jak jinak ve slunné Francii, nám opět leje.  Avignon je další zastávkou po naší okružní jízdě Německem (Neuschwanstein), Švýcarskem(Pilatus) a Provence . Tady nás , ale ochrání určitě majestátný palác , který byl sídlem několika papežů i antipapežů. Dominantou města , položeného na řece Rhoně, je Papežský palác (Palace-du-Pape). Velikost a majestátnost paláce nás...

kostel sv.Mikuláše - Horní Stropnice

Horní Stropnice a kostel sv.Mikuláše

Horní Stropnice Horní Stropnice (německy Strobnitz)  je malé městečko, které leží  nedaleko ( asi 4km) Nových Hradů  na úpatí Novohradských hor. Původně se jednalo o malou osadu neosídleného pohraničí v území, které věnoval v roce 1185 český  kníže Břetislav jako léno Hadmarovi z Kuenringu. Na přelomu 12.a 13.století tu stálo malé románské feudální sídlo(tvrz)...

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Vrchní Orlice

Projíždíme Orlické Záhoří, krajinu česko-polského pohraničí  , krajinu těžce poznamenanou odsunem Němců, krajinu zapomenutou, ale kouzelnou. Přijíždíme od Neratova do vesničky Vrchní Orlice a pod námi se otvírá nádherná krajina, v které je neskutečně příjemně zasazen kostelík sv. Jana Nepomuckého. Vesnice Vrchní Orlice se rozkládá po obou březích Hadinského potoka...

Loretánská kaple – Římov

Loretánská kaple Navštívení Panny Marie a kostel sv. Ducha  Poutní místo Římov patří k nejznámějším a nejkrásnějším místům jižních Čech. Jeho vznik úzce souvisí s barokní zbožností zaměřenou mj. na poutě k místům, kde se nějakým způsobem projevila Boží přítomnost, nebo kde byl pohřben některý světec. Aby tato místa byla dostupná co největšímu počtu prostých věřících...

Rocamadour , aneb není to jen sýr

Rocamadour- roztomilá malá obec v jihozápadní Francii. Již po staletí láká poutníky a turisty z celého světa. Nejzajímavější částí obce je dozajista 150 metrů vysoký útes nad přítokem řeky Dordogne. A co je na tomto útesu tak zajímavého? Možná to, že celé starověké město se rozkládá právě zde. Patrovitě vyskládané na sebe, zabudované do nitra skály a tyčící se nad...

Kaple Navštívení Panny Marie v Černé Vodě

Mešní kaple Navštívení Panny Marie   v Černé Vodě byla postavena nákladem jistého dobrodince v r. 1850 s věží a se zvonem o váze 125 liber. Je pěkná a prostorná. Stojí u cesty na pozemku Klimenta Neugebauera čp. 27. Je postavena z kamene, přívětivě se rozkládá nad údolím a poskytuje oku milý pohled. Tato kaple byla roku 1851 vysvěcena s povolením vysokého ordinariátu...

Radhošť a Kaple sv.Cyrila a Metoděje.

Radhošť mýtický kopec od pradávna podle pověstí sídlo slovanského boha slunce, války a vítězství  Radegasta, místo milované i zatracované, místo lásky, kde o nocích zářily do dalekého kraje fatry, lidé tančili a zpívali a také místo střetu pohanských tradic a křesťanské víry, místo o kterém se  traduje, že  zde pohanskou modlu strhli bratři ze Soluně věrozvěstové ...