• Menu
  • Menu

Wambierzyce (Vambeřice) – poutní místo

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Polsko » Wambierzyce (Vambeřice) – poutní místo

Slezský Jeruzalém

Naše každoroční setkání spolužaček  ze základky v Hostinném, na chalupě u Milušky  v Božanově, je vždy skvělým místem pro povídání, ale také výchozím místem pro nějaký ten výlet, na  který  se vždy moc těšíme. Nezapomenutelný byl  hlavně ten loni s bouřkou v Broumovských skalách. Malebná vesnice  Božanov se rozprostírá pod horou Koruna  /770 m.n.m/ v severní  části východních Čech v CHKO Broumovské stěny.

Počasí hlásí nádherné a tak v sobotu ráno vyrážíme. Řízky /jako  vždy skvělé od Zdeny/ chleba, okurky i rajčátka jsou zabalené v batohu. Dnešní trasa by nás měla zavést  na významné poutní místo do polských Wambierzyc. Z Božanova jedeme autem do Radkowa, který  je pro nás  výchozím bodem pro cestu do Vambeřic.   Auto necháme zaparkované na jednom z parkovišť. Vambeřice jsou významným poutním  místem.

Cesta  pro pěší, cyklisty i auta vede nádhernou krajinou. Jdeme částí a místy, kde chodilo velké  množství poutníků z Čech, Moravy a Rakouska.  O pouti do Vambeřic najdete zmínku v knize „Babička“ od Boženy Němcové.

Výhledy na kamenné lomy, božanovské kopce i polskou stolovou horu a  Hejšovinu, podél cesty kapličky i zastavení , pole připravující se na zimu, strniště  s obřími balíky slámy, pastviny, zahrady, lesy. Škoda , že ta zastavení jsou většinou plná odpadků a plastů! Cesta nás vede  až na vršek odkud už je vidět špička kostela – baziliky Panny Marie.

Z Božanova do Vambeřic

Bazilika Panny Marie

Máme štěstí, je sobota dopoledne a turisté i poutníci teprve přicházejí. Projdeme impozantní, nově opravenou bazilikou. Bazilika s fasádou z pozdní renesance a barokním interiérem, pozoruhodný je zejména hlavní oltář a kazatelna. V nádherných interiérech se právě chystá svatba. Z baziliky jdeme po  chodech na malé náměstíčko, kde si objednáme kávu a zmrzlinu. No, tady  ještě gastronomie trochu  pokulhává, ale sedíme s výhledem  na baziliku i kalvárii, která je na protějším kopci.

Wambierzyce (Vambeřice)

Kalvárie

Kalvárie získala svůj název v dobách,  kdy tehdejší vambeřický pán Daniel von Osterberg rozhodl v letech 1683-1709 o uskutečnění ohromného záměru poutního místa. Nejprve byly vytyčeny poutní stezky na kopcích v místě budoucí Kalvárie. V letech 1769-77 byly vybudovány monumentální schody tvořící základní osu celého poutního místa. Většina současných kaplí pochází z přelomu 18. A 19.století, kdy byly kaple přestavěny, zatímco sochy v kaplích a další mobiliář pochází převážně z 19. A 20. Století. Výsledkem záměrů realizovaných ve Vambeřicích je vznik jednoho z největších míst v Evropě, která ztvárňují poslední utrpení Ježíše Krista- Kalvárie.

Kalvárie Vambeřice

Vambeřická kalvárie  patří k největším a nejkrásnějším v Evropě a má 79 zastávek, které pocházejí z 18. a 19. století. Figurky a okolní vybavení kaple je ze století 19. a 20. Po projití křížové cesty se dostanete k louce, kde najdete historické kostelní zvony a také úžasný výhled do kraje a na baziliku Panny Marie.

historické zvony Kalvárie Vambeřice

Vambeřice (polsky Wambierzyce, německy Albendorf

Obec byla založena roku 1263. Poutním místem se obec stala poté, co se rozšířila zvěst o slepém Janu z Raszewa, jemuž se po modlitbě u sochy Panny Marie ve Vambeřicích roku ve 13. století vrátil zrak. Touž dobou zde měl být objeven zázračný obraz Madonny s dítětem v rukou. (Suchý Důl, 2013) Počátkem 15. století zde byl postaven chrám, který byl však během Třicetileté války zničen a poté znovu vystavěn a mnohokrát přestavován. V 17. století bylo postaveno množství kapliček a později i kalvárie. Roku 1678 vytryskl nedaleko chrámu pramen, termální prameny, jejíž  vodou se mělo uzdravit množství lidí. Zdejší pramen je jedním z cílů poutníků i místních dodnes. Celkový charakter nevelkého sídla se proměnil na přelomu 17. A 18. století, kdy zde byla Danielem Paschasiem von Osterbergem vybudována bazilika zasvěcená Panně Mariii a okolní kopce byly pojednány jako kopie Jeruzaléma z doby evangelia.

Křížová cesta Vambeřice

Vedle množství kaplí a zastavení byly na vrchu Kalvárie nad Vambeřicemi postaveny také tři kříže. Nad cestami vedoucími do centra obce stojí 17 bran, nad vesnicí prochází kalvárie a v bezprostředním okolí obce se vyskytuje přes 100 kaplí. Současná barokní podoba vambeřické baziliky přestavěna na osmiúhelníkový půdorys pochází z let 1715-1720, kdy proběhla její poslední větší rekonstrukce. Roku 1936 byla papežem Piem XI. Povýšena na baziliku minor. Od roku 1945 původně Slezské Vambeřice připadly Polsku. Po projití křížové cesty se dostanete k louce, kde najdete historiské kostelní zvony a také úžasný výhled nejen na baziliku Panny Marie.

Křížová cesta Vambeřice

Obcí protéká potok Cedron a okolní kopce jsou nazvány biblickými jmény: Tábor, Sión, Oreb a Olivetská hora. (Krajinou Stolových hor a Broumovských stěn: Radkow, Broumovsko, Policko : turistický průvodce). V posledních letech do Vambeřic proudí kolem 150 000 poutníků ročně. (Suchý Důl, 2013).

Wambierzyce (Vambeřice)

část textu : https://theses.cz/

Ve Vambeřicích se nachází pohyblivý betlém – největší v Kladsku, jeho součástí je 800 figurek a pochází z r. 1882.

 

 

 

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *